Einar Olsen

Weilbach information

Genealogy

Olsen, Einar Hugo, 1876-1950, maler. *18.9.1876 i Kbh., ?18.3.1950 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Handelsrejsende Carl Lorentz Nicolaus O. og Anna Marie Brasen. Ugift.

Biography

Einar Olsens kunstneriske produktion indeholder bl.a. portrætter, figurbilleder, in- og eksteriører, men han var først og fremmest landskabsmaler. Stilistisk og indholdsmæssigt er O.s billeder påvirket af akademiuddannelsen og dansk malertradition fra 1800-tallets slutning. Hans naturalistiske landskabs- og bybilleder viser evnen til at skabe helhed og balance i motivet, på trods af karakteristiske elementer som store træers eller markante bygningers dominans på billedfladen. I de store landskabsmalerier ses en afdæmpet, lidt tør farveholdning, mens frihed i kompositionen og friskhed i farven kendetegner flere små landskabsskitser, hvis motiver i koncentreret form afspejler de hurtigt opfattede naturindtryk. I 1940rne var O. tilknyttet Dyrehavens Malere, og store, gamle træer herfra blev et hyppigt emne i en række billeder, der gennem det velkendte i motivet og omhuen i teknikken appellerede til et bredt publikum.

Education

I malerlære; dimitt. fra Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. (F. Vermehren, Otto Bache og Frants Henningsen) 1894-99; afg.bevis fra Stat. Tegnelærerkursus 1900.

Travels

Italien (Rom, Firenze) 1903; Holland, Belgien, Frankrig (Paris), Tyskland (Kassel, Berlin) 1913; Italien (Orvieto, Rom, Napoli) 1928; desuden rejser til Oslo og Sth.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk. i nogle år fra ca. 1900; senere egen malersk.

Scholarships

Akad. 1901, 1903, 1913; Hielmstierne-Rosencrone 1904; Bindesbøll 1940; Aug. Schiøtt 1941.

Exhibitions

Charl. Forår 1900-06, 1908-09, 1912-15, 1917, 1919-21, 1923, 1925-28, 1930, 1932, 1934-37, 1939-47; Charl. Eft. 1922; KE 1904-05, 1907-11; Landsudst., Århus 1909; Dyrehavens Malere 1940-50; Foren. for Nat. Kunst 1944-46. Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1912, 1918, 1937; Kunsthallen, Kbh. 1929, 1933. Auktioner: 1923, 1933, 1939.

Artworks

Aften (dobbeltportræt, 1901); Eksteriør (1903); Fra Kastelsgraven ved Grønningen (udst. 1907); Fra en bondegård (1912); En Heks (1913); Barneportræt (1915); Børnehusbroen, Christianshavn (1917); Vinter ved Havnø å (1920); Vandmølle ved Orvieto (1928); Portræt af en ung dame (1930); Store bøge ved Eremitagesletten (1932); Vinterdag i Dyrehaven (1934); Fra Holmslands Klit (1942); Tidlig forårsdag ved fodringshuset (udst. 1944); Fra det gamle Amager (1947); Parti med Holmsland Klit (1948).

Literature

Nat.tid. 8.2.1929 (Th. Faaborg); Ekstrabl. 11.2.1929 (G. Nygaard); Pol. 10.2.1929; 12.3.1933 (K. Pontoppidan); 18.3.1950 (nekr.); Berl. Tid. 12.2.1929; 6.3.1933 (begge K. Flor); Berl.Tid. Aft. 12.2.1929; Dagens Nyh. 18.9.1936; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.