F.C. Kiærskou

Weilbach information

Genealogy

Kiærskou (Kiærschou), Frederik Christian Jacobsen, 1805- 1891, maler. *26.3.1805 i Kbh., ?5.6.1891 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Kopist Jacob Kiærschou og Susanne Dorothea Lind. ~24.11.1827 i Kbh. med Ida Gindrup, *1.8.1802 smst., ?6.11.1880 på Skt. Hans Hospital, datter af husejer, senere overlærer Jens Joachim G. og Frederikke Christiane Birch.

Biography

F.C. Kiærskou valgte tidligt at uddanne sig til landskabsmaler og var elev af Eckersberg og J.L. Lund på Kunstakademiet. Størst indflydelse fik den af Lund promoverede tysk-romantiske landskabstradition, der koloristisk og kompositionelt havde rod i hollandsk 1600-tals maleri, og livet igennem forblev fundamentet for K.s landskabsopfattelse. Som L. Gurlitt og Th. Brendstrup repræsenterede K. et internationalt landskabsmaleri, der med udgangspunkt i bl.a. Ruisdael og J.C. Dahl fremhævede landskabets dramatiske og storladne karakter, hvad enten motiverne var danske eller som ofte de schweiziske alper. Manglende vilje til at assimilere Eckersberg-skolens præ-naturalistiske landskabssyn har givet K. en perifær placering i 1800-tallets danske landskabskunst på linie med andre kunstnere, der fastholdt et romantisk-idealistisk kunstsyn.

Education

Kunstakad. Kbh., tegnesk., fra 1820, 1. ornamentkl. 1824, modelsk. (C.W. Eckersberg og J.L. Lund) 2.1.1830; samtidig 3 år i malerlære; 5 års arb. som dekorationsmaler; privat elev hos Eckersberg.

Travels

Sverige 1835; Dresden, München, Tyrol, Schweiz 1840; Sverige 1845, 1849 (Blekinge, Småland, Gotland).

Occupations

Konservator ved den Moltkeske Malerisaml., Kbh. fra 1865.

Scholarships

Akad. accessit som landskabsmaler 24.9.1832, pengepr. 1833; Akad. 1841-42; agréeret ved Kunstakad. Kbh. 1843; medl. 1845; medl. af akad. i Sth. 1848; titulær prof. ved Kunstakad. Kbh. 1859; medl.bolig på Charl.borg 1867.

Exhibitions

Charl. Forår 1826-41, 1843-54, 1856-62, 1864-92; Da. Malere fra Abildgaard til nu, Kbh. Univ. 1843; verdensudst. Paris 1855; London 1862; Foren. Fremtiden, Charl.borg 1869, 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982. Auktioner: Kunstforen., Kbh. 15.6.1866.

Artworks

Et parti fra Farum (ca. 1831, Stat. Mus. for Kunst); Klippekyst (1837, smst.); Et landskab i en tyrolsk bjergegn, Rattenberg i Inndalen (1845, Kunstakad. Kbh.); Landskab fra det bayerske Tyrol (1846, Thorvaldsens Mus.); Lejrscene fra Dannevirke (1850, Fr.borgmus.); Zelle See, Tyrol (1857, Aarhus Kunstmus.); Optrækkende uvejr over Maribo Sø (ca. 1870, Storstrøms Kunstmus.); Skovinteriør ved Skarrit Sø (1889, Fyns Kunstmus.); grafik og tegn. i Kobberstiksaml.; repr. i Kbh. Bymus.; Vestsjæll. Kunstmus.; Øregaards Mus.

Literature

N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 121; Ill. Tid., 1890-91, 442f; Berl. Tid. 8.6.1891 (nekr.); Pol. 8.6.1891 (nekr.); H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; R. Magnussen: Godfred Christensen, I-ll, 1939-41; Pers.hist. Tidsskr., 12 rk., IV, 1949, 91; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Nina Damsgaard i: Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986, 45; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. Auktionskataloger: Charl.borg 9.11.1891 (dødsbo); Kunstsalen, Fr.bergg., Kbh. 13.9.1916 (dødsbo). C.W. Eckersbergs dagbøger (indeks på Stat. Mus. for Kunst).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.