Peder Knudsen

Weilbach information

Genealogy

Knudsen, Peder Jacob Marius, 1868-1944, maler. *19.9.1868 i Kbh., ?7.3.1944 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Tømrer, senere forretn.fører Jacob Peder K. og Trine Marie Larsen. ~1° 1896 i Kbh. med Rebekka Katharine Jensen, *7.5.1874 smst., ?i Finland. ~2 med svensk kvinde. Ægteskabet opl. ~3 i Helsingfors med Dagmar Dorothea Johanne Margrethe Larsen, *30.9.1903 i Kbh., datter af dir. Jens Frederik Olaf L. og Emilie Hofmann.

Biography

Peder Knudsen fastholdt, trods opholdet på Bonnats malerskole, det traditionsbundne nordiske maleri i en stærkt naturalistisk form, måske påvirket af hans kendskab til f.eks. Axel Gallén-Kalelas og Eero Järnefelts tidlige Barbizon-prægede arbejder. Hans produktion har hovedsageligt ligget inden for landskabsmaleriet med motiver især fra Skagen og Bornholm, hvor han i lighed med J.H. Brandt har været stærkt optaget af den præcise gengivelse af brændingen mod kysten.

Education

Dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1887-jan. 1888; lille guldmed.; Léon Bonnats malersk. i Paris.

Travels

Bosat i Finland 1902-18; fast ophold i Danmark fra 1919 afbrudt af flere flerårige ophold i Frankrig, Schweiz og Norge.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Separatudstillinger: Kunstsalonen, Kbh. 1920; Bergenholz, Kbh. ca. 1922; Den frie Udst. bygn. 1920-22, 1924-26, 1930, 1934-35, 1937-38, 1940-43, 1945 (mindeudst.); Atelier Bredgade, Kbh. 1935; desuden udst. i Helsingfors og Paris.

Artworks

Casinos Malersal (1895, Teatermus.); Søstykke uden fartøjer (Aarhus Kunstmus.); Aalesund Havn (1928, Vejle Kunstmus.); Kornmark (1929, Aabenraa Mus.); Vinterbillede (1937, Aarhus Kunstmus.); Finsk skovinteriør fra Karelen (Kunsthalle, Hamburg); dekorative skitser til udsmykning af Nationaloperaen i Helsingfors og til Svenska Teatern smst.

Literature

Nat.tid. 2.12.1930; 10.3.1943; 12.5.1945 (Jan Zibrandtsen); Pol. 13.12.1930; Berl. Tid. 15.12.1930; 19.4.1942; 9.4.1944 (Kai Flor, nekr.); 4.5.1945 (samme); Soc.dem. 17.4.1943.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.