Kristian Kongsbøll

Weilbach information

Genealogy

Kongsbøll (Kongsbøl), Kristian Johan Marius, 1880-1913, maler. *9.12.1880 i Strømmen ved Randers, ?31.3.1913 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Navneskift fra Kristensen 2.8.1906. Forældre: Kunstsnedker Hans Kristian K. og Ane Dorthea Hansen. ~1.5.1909 i Køge med maleren Emma Sofie Køster (se Kongsbøll, Emma), *22.6.1880 i Kbh., ?3.6.1944 på Fr.berg, datter af værkfører Søren K. og Caroline Piselhøj.

Biography

Kristian Kongsbøll ønskede allerede som ganske ung at blive billedkunstner, men opnåede aldrig at få kunsten som sin hovedbeskæftigelse. Han viste tidligt greb om tegningen, også karikaturen. Bl.a. har han adskillige gange tegnet Edvard Weie, som stod ham nær, med et både skarpt og forstående blik for den kantede personlighed. Omkring 1904 begyndte K. at male. Han var stort set selvlært og udviklede sin udtryksform ved omgang med jævnaldrende kunstnerkammerater. Efter at han 1905 var flyttet til Lillerød, lærte han Knud Kyhn at kende hos maleren og keramikeren Karl Schrøder, hvor han også traf sin senere kone, maleren Emma Køster. Gennem Kyhn kom han ind i en af de kredse, der var med til at berede vejen for modernismen. Især omgikkes han, foruden Kyhn og Weie, Karl Isakson, Marius Hammann og Gustaf Wolmar. Selv nåede K. kun lige at blive strejfet af de moderne retninger, men som hos flere af kammeraterne ses også i hans malerier en påvirkning fra Albert Gottschalk i de brede, fyldte strøg, den dæmpede farve og måske også i motivvalget. Han beskæftigede sig i starten især med landskabet, men udvidede efterhånden sin emnekreds med bybilleder, portrætstudier, opstillinger og interiører, de fleste i det lille format. Kun i Kludesamlere, som foreligger i flere versioner, bevægede han sig op i lidt større dimensioner. K. fik ti aktive år som maler, inden han pludseligt døde af en blodforgiftning, netop som han havde besluttet at opgive sin stilling ved DSB for at påbegynde en løbebane som kunstner på fuld tid.

Education

Præliminæreksamen 1898; Tekn. Sk.; privatundervisn. hos Rudolf Petersen 1907-08.

Travels

Holland 1906; Berlin 1910.

Occupations

Ansat ved Kbh. Søndre Birks adm. 1896-98; ass. ved DSB fra 1899.

Scholarships

Exhibitions

KE 1909-12, 1914; De Tretten 1912; Charl. Forår 1912-14. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1913 (mindeudst.); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1937; Kunstforen., Kbh. 1943.

Artworks

Gammelt teglværk (1907); Maleren Edvard Weie (1908, Stat. Mus. for Kunst); Hus bag Søndermarken (1908); Barneportræt (1908, Randers Kunstmus.); Maleren Gustaf Wolmar (1908); Dagligstuen på Paludan-Müllersvej (1909); Interiør fra kunstnerens dagligstue (1910, Stat. Mus. for Kunst); Bro over Spree, Berlin (1910); Kludesamlere (1911); Portræt af kunstnerens fader (1912); Indgang til Frederiksberg Have (1912); Legende børn (1912, Fyns Kunstmus.); Lars Mathiesens Minde (1913); Indkørslen til Allégade 5 (1913); forlæg for porcelænsdek. til Bing & Grøndahl; tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 4.10.1913 (N. Lützhøft); 15.4.1943 (K. Pontoppidan); Berl. Tid. 11.10.1913 (J.E. Hohlenberg); 14.4.1943 (K. Flor); København 13.10.1913; Dag. Nyh. 22.3.1937 (Sig. Schultz); Sigurd Swane: Maleren K.K., 1939; Nat.tid. 11.4.1943 (J. Zibrandtsen); Aarhuus Stiftstid. 20.7.1958.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.