Frits Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Frits Ferdinand, 1816-1900, maler og konservator. *9.12.1816 i Kbh., ?11.2.1900 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Hørhdl. Mads P. og Mette Hansen. ~20.8.1854 i Kbh. med Emma Kezia de Garlieb, *21.8.1827 smst., ?17.2.1890 smst., datter af hushovm. Philip Gustav Charles de G. og Emma Lewis.

Biography

Frits Petersen arbejdede som dekorationsmaler og malerikonservator sideløbende med uddannelsen på Kunstakademiet i København. Uddannelsen til konservator foregik på Akademiet under J.P. Møllers vejledning, og det er fra ham og ikke fra professorerne på modelskolen C.W. Eckersberg og J.L. Lund, at P. modtog de væsentligste kunstneriske impulser. Som Møller beskæftigede P. sig overvejende med dyre- og jagtstykker og fra 1850erne også landskabmaleri, mens han især i de yngre år udførte en række portræt- og genremalerier. P.s værker er teknisk og detaljemæssigt fint udførte, præget af et sikkert håndelag og en rutineret sans for at opbygge og arrangere en effektfuld komposition. Arbejdet som malerikonservator optog efterhånden en stadig større del af P.s tid, især efter 1855, hvor han overtog J.P. Møllers stilling som konservator ved Den kongelige Malerisamling.

Education

Tysk realsk.; malersv. 1842; Kunstakad. Kbh. 1831, gipssk. 2. kvartal 1842 til 1. kvartal 1844, modelsk. 1. kvartal 1845 til 2. kvartal 1847; udd. til malerikonservator under J.P. Møller.

Travels

Dresden 1838.

Occupations

Konservator ved Den kgl. Malerisaml. 1855- 87.

Scholarships

Titulær prof. 1887.

Exhibitions

Charl.borg Forår 1845-52, 1854-57, 1860. Værker: Portræt af styrmand Melbye (udst. 1845, tidl. Johan Hansens Saml.); En lærd i sit studereværelse (udst. 1846, smst.); Et jagtselskab (udst. 1852); Komponisten Poul Eduard Rasmussen (1853, Fr.borgmus.); Landskab ved Jomfruens Egede, ud over Lystrup og Kongsted Kirke; Morgenbelysning (udst. 1854); Andejagt, motiv fra Farum (udst. 1855); En forfalden vandmølle ved Hove Mølle ved Roskilde (udst. 1857).

Artworks

Literature

Berl. Aften 14.2.1900 (nekr.); R. Magnussen: Godfred Christensen, I-II, 1939-41; Kunstdenkmäler Landkreis Schleswig, 1957, 225; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.