Tonny Hørning

Biography

Tonny Hørning startede som naturalist, men har siden begyndelsen af 1970erne udtrykt sig i et abstrakt formsprog. Hans malemåde har imidlertid ændret sig meget i årenes løb. Mens de tidlige billeder var malet med lakfarver på masonitplader, en teknik, hvor ethvert spor fra kunstnerens hånd var bandlyst, har H. i 1980erne interesseret sig for materialets struktur, først og fremmest træet, men senere også marmor, glas o.lign., undertiden kombineret med silikone. Undersøgelsen af rummet er noget centralt i H.s værk. I de tidlige arbejder skabte han rumfornemmelse i billedet ved hjælp af farvemodulationer. Senere udforskede han rummet omkring billedet, først ved at inddrage væggen i sit arbejde og derefter ved at bevæge sig ud i rummet i tredimensionale værker, ofte i form af trappeagtige konstruktioner. Siden begyndelsen af 1990erne har organiske former erobret billedrummet. Kun enkelte konkrete elementer er nu tilbage: Konkave former, brækkede stolper i støbt marmor, cirkler, m.v. Nogle af disse værker kan minde om abstrakte landskaber med klipper, kløfter og skyagtige formationer, som river os ud i rummet, til det ukendte.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.