Arthur Köpcke

Weilbach information

Genealogy

Köpcke, Arthur (Addi), Helmuth, 1928-1977, maler, grafiker og happeningkunstner. *26.11.1928 i Hamburg, Tyskland, ?20.10.1977 i Brøndbyvester (urne på Ohlsdorf Kgrd., Hamburg). Forældre: Tekniker Arthur K. og jordemoder Anna Margareta Rathjen. ~14.12.1957 i Ringsted med korrespondent Aase (Tut) Larsen, *26.7.1923 smst., datter af landmand Holger Frederik L. og Ingeborg Christensen.

Biography

Arthur Köpcke voksede op i et krigspræget Hamburg, hvor han 1949 traf sin danske hustru. Efter de unge års forfatterdrømme blev billedkunsten hans virkefelt, men ordet og det sproglige udtryk forblev en vital del af hans udtryksform. K. bosatte sig 1958 i København, hvor han 1958-63 drev det lille, legendariske Galerie Køpcke, der blev mødested for den internationale avantgarde. Det husede udstillinger, aktioner og environments af eksperimenterende kunstnere som Dieter Rot, Piero Manzoni, Daniel Spoerri, Niki de St.-Phalle og danske som Bamse Kragh-Jacobsen, Gunnar Aagaard Andersen og Wilhelm Freddie. Galleriet flyttede fra Læderstræde til Lille Kirkestræde og endte i Nikolaj Kirke, hvor Kunstbiblioteket gav det husly. Her fandt Fluxus-koncerterne 1962 sted med K. som medarrangør og som led i det internationale Fluxus-netværk. Han deltog ligeledes i Fluxus-arrangementer rundt om i Europa. Fra dansk side deltog bl.a. Eric Andersen og Henning Christiansen tillige med internationale Fluxuskunstnere som Georges Maciunas, Dick Higgins, Alison Knowles m.fl. Fluxus' opgør med kunstværket som finkultur og nedbrydning af grænserne kunstarterne imellem og mellem hverdagsliv og kunst, fandt hos K. udtryk i sølvbronzerede skrotskulpturer og først og fremmest i hans 128 læse/arbejdsstykker, der som konceptuelle anvisninger opfordrer den enkelte til at lave sin egen version. Opfordringen "continue" og "fill with own imagination" går således som en rød tråd gennem K.s værk, og mange af hans egne realiseringer af læse/arbejdsstykkerne har form som bemalet lærred på ruller, der som gammeldags landkort kan hænges op til anskuelse for derpå at rulles væk igen. Opfordringen til den enkelte om at bruge sin egen fantasi og være tilstede i nuet er også det idémæssige indhold i det portræt, der tegnes af K. i filmen En cigarets tid fra 1969. Efter en kort periode med tachistisk maleri i slutningen af 1950erne arbejdede K. med assemblager, collager, modifikationer, events og maleri, hvor det sprogligt conceptuelle indhold forenes med det malerisk-æstetiske i udførelsen. For skønt han mente, at enhver skulle tegne lidenskabsløst og så ellers udtrykke sig filosofisk, ser man ofte i hans egne tegneserieagtige Rebus-billeder, pudderbilleder, skakbilleder og Ugens Rapport-"gør-det-selv" samlesæt en glidning fra det sproglige over i det maleriske. Skønt K. med sin internationale orientering var en vigtig del af det eksperimenterende kunstliv og inspirator for senere kunstnergenerationer, kom den endelige anerkendelse først et par år efter hans død, da Statens Museum for Kunst viste en retrospektiv udstilling. I 1983 stiftedes Arthur Köpckes Mindefond, der årligt uddeler et legat på kunstnerens fødselsdag.

Education

Autodidakt.

Travels

Mallorca, Spanien 1957-58; bosat i Danm. fra 1958; talrige rejser i Europa.

Occupations

Leder af Gal. Køpcke, Kbh. 1958-63; i dommerkom. for Sommerudst. 1963; gæsteprof. på Kunstakad. Kbh. okt. 1972-juni 1973.

Scholarships

Kunstakad. ekstraordinære Legat 1970; Stat. Kunstfonds, det 3-årige stip. 1973.

Exhibitions

Mus. für Völkerkunde, Hamburg 1960; Celle 61, Randers 1961; 40 over Dada, Århus Katedralsk. 1961; Maj-udst. 1961-64, 1967; Festival of Misfits, Gal. One, London 1962; Eventyrets Forbrug, Gal. Køpcke, Kbh. 1963; Sommerudst. 1963; Familien-Grabstätte des Individualismus, vandreudst. 1963; POEX, Den frie Udst. bygn. 1964; Salon du Mai, Paris 1966; Advanced Art, Acke, Novo realismus, Statni divadelni Studio, Prag 1966; Da. Nutidskonst, Ateneum, Finland 1968; Tabernakel, Louisiana 1970; Happening & Fluxus, Kölnerischer Kunstverein 1970; René Block Gal., N.Y. 1974-75; These boring 70'ies, Gal. 38, Kbh. 1975; Alternativ Arkitektur, Louisiana 1977; De Utraditionelle, Nikolaj, Kbh. 1978 (mindeophængn.); Tysk Nutidskunst, Mus. d'Art moderne de la Ville de Paris 1981; Fluxus, Wuppertal 1982; 1962 Wiesbaden Fluxus 1982, Wiesbaden m.fl. 1982; Von hier aus, Düsseldorf 1984; Konst i Norden 1945-1980, Nord. Konstcentrum, Helsinki m.fl. 1985; Dä. Skulptur im 20. Jahrh., Städtisches Mus., Flensborg m.fl. 1985; Berlin Art, Mus. of Modern Art, N.Y. m.fl. 1987; Andre bøger, Kunstnernes bøger, Randers Kunstmus. 1989; Nord. 60-tal, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990; Hjælp! Jeg er samler, Randers Kunstmus. 1994. Separatudstillinger: Gal. Køpcke, Kbh. 1959 (s.m. Bram Bogart, Rich. Winther); 1960 (s.m. Lora og Megert); 1962; Mail-art event Watch all Kind of Numbers og Fill with own Imagination, Kbh. 1962; What is the time?, Kunstbibl., Kbh. 1963; Læsestykker, Kbh. Hovedbibl. 1966; Gal. Hansjörg Mayer, Stuttgart 1969; Color Power Now, Gal. René Block, Berlin 1971; Gal. René Block, Berlin 1973; Stat. Mus. for Kunst 1979 (retrosp.); Palæet, Roskilde 1985; Staatsgal. Stuttgart 1986; Arthur Köpcke 1928-1977, Gal. Scharbau/Look Like Art?, Odense 1987; Daad Gal., Berlin m.fl. 1989 (retrosp.); Arthur "Addi" Köpcke, Gal. Berndt, Köln 1990.

Artworks

Uden titel (1960, Aarhus Kunstmus.); Sølvskulptur (1961, smst.); Spuren (1961, Stat. Mus. for Kunst); Køpcke Commerz (1962, Nordjyll. Kunstmus.); Pudderbillede (1962, Louisiana); Rebus-Brevier (1963, smst.); Frozen Stillife (1963, Aarhus Kunstmus.); Læsestykke, Opus 46 af Eric Andersen (1964, Nordjyll. Kunstmus.); Reading-Work-Piece, principle no. 33 (1964, Westfälisches Landesmus., Münster); Reading-Work-Piece 33 (Rebus-Fassung 1) (1964, Staatsgal. Stuttgart, Archiv Sohm); Rebusbillede: æblet falder ikke langt fra stammen (1964, Louisiana); Stykke nr. 41 + 45 + 98 + 110 i serien af læse/arbejdsstykker (1965, Nordjyll. Kunstmus.); Læse- og arbejdsstykke nr. 9-19 + 124 (o. 1965, Stat. Mus. for Kunst); Action-Pieces (1966, Louisiana); Partial Connections (1967, smst.); Susannes fuglebur (1971-72, Nordjyll. Kunstmus.); A Chromatogramme about some Køpcke- pieces (1973, Aarhus Kunstmus ). Happenings: Happening af Lora & Køpcke og filmoptagelse af Albert Merz (Where are the German Students), Kbh. 1960; Poi-Poi, Riddersalen, Kbh. 1961; Festum Fluxorum, Fluxus, Nikolaj, Kbh. 1962; Festum Fluxorum, American Students and Artists Center, Paris 1962; Festum Fluxorum, Kunstakad., Düsseldorf 1963; Kammer-Fluxus, Nikolaj, Kbh. 1963 (s.m. Eric Andersen, Henning Christiansen); Fluxus Festival, Sommerudst., Kbh. 1963 (s.m. gruppe fra Eks- skolen m.fl.); Fluxus Festival, Hypokriterion Theater, Amsterdam 1963; Fluxus- forestilling, Th. Langs Sem., Silkeborg 1963; Festival for ny Kunst, Tekn. Højsk., Aachen 1964; Flux-Festival, Scheveningen og Rotterdam, Holland 1964; Studentersamf., Kbh. 1966 (aktions/læsestykker); De Studerendes Råd, Kunstakad. Kbh. 1966. Film: Copenhagen ele mele mink mank (1963, s.m. John Hunov); The Dog (1966, s.m. Eric Andersen). Skriftlige arbejder: Artikler i: Sommerudst., kat. 1963; Louisiana Revy, 1, 1961; Hvedekorn, 3, 1966; 1-2, 1967; Kunstforum, 115, 1991 (digte).

Literature

Roskilde Tid. 15.1.1963 (interv.); Ekstrabl. 7.1.1965 (interv., J.J. Thorsen); Inf. 11.1.1965 (interv.); Henning Christiansen og Gunnar Aagaard Andersen i: Billedkunst, 3, 1968; Jean Grandjean i: Louisiana Revy, 3, 1970; Poul Gammelbo i: Cras, II, 1973 (interv.); Lafcadio Rasch i: Samme, XIX, 1978 (interv. med Tut K.); Knud Pedersen: Kampen mod borgermusikken, 1978; samme: Kunstnere og sådan nogen, 1979; Poul Gammelbo og Henning Christiansen i: Cras, XXIII, 1979; North, 7-8, 1979 (tilegnet A.K., bidrag af Fluxuskunstnere); Arne Juel i: Victor B. Andersens Maskinfabrik, 10, 1979; Henning Christiansen i: Cras, XXXVIII, 1984; North, 15, 1985; Helge Krarup og Carl Nørrestad: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; René Block: A.K. Bilder und Stücke, Berliner Künstlerprogramm des Daad und Mus. am Ostwall, Dortmund 1987; Birgit Hessellund: A.K. Arkivet, Aarhus Kunstmus. 1989 (med bibliogr.); S.D. Sauerbier: A.K., Köln 1990; Barbara Wien i: Kunstforum, 115, 1991; Bronik Matwijkiw i: North-debat, 33, 1994; samme i: Samme 35, 1995; A.K.: Begreifen, Erleben, samlede værker ved Barbara Wien, 1995. Anders Hauch: En cigarets tid (portrætfilm, Stat. Filmcentral 1969); A.K. Arkiv, Aarhus Kunstmus; Archiv Sohm, Staatsgal. Stuttgart.

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.