C.A. Kølle

Biography

C.A. Kølle virkede som dekorationsmaler som Lorens Frølichs medhjælper ved udsmykningen af Appellationsrettens sal i Flensborg (påbegyndt 1854). Der findes kun ganske få figurbilleder og portrætter fra K.s hånd, idet hans egentlige fag blev landskabsmaleriet. Bl.a. solgte han i 1856 et genrebillede med titlen En bondekone, som binder en gravkrans til Kunstforeningen. Hans opfattelse af de fortrinsvis danske landskabsmotiver er idyllisk og stemningspræget i P.C. Skovgaards, Vilh. Kyhns og G. Rumps ånd, uden det store personlige særpræg. Tegningerne viser de bedste sider af hans talent, både hvad angår den umiddelbare indlevelse og den overlegne teknik. Landskaberne er malet i forskellige dele af landet, mest typiske er motiverne fra Lolland, Himmelbjerget, Strandmølleåen og Møns Klint.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.