C.A. Kølle

Artworks

Udsigt over Svendborg (1847, Storstrøms Kunstmus.); Modelstudie (1852, smst., st. sølvmed.); Selvportræt (1853, Kunstakad. Kbh.); Et barneportræt (1855, Neuhausens Pr.); Parti fra Vesterborg (1855, Storstrøms Kunstmus.); Selvportræt (1856, smst.); Sakskøbing set fra nord (1856, Sakskøbing Rådhus); En bondekone, som binder en gravkrans (udst. 1857); Parti fra Vesterborg (1857, Storstrøms Kunstmus.); Eftermiddag ved Himmelbjerget (1860, Stat. Mus. for Kunst); Kristus i Gethsemane (altertavle, ca. 1860, Reerslev K.); Parti i Ermelunden (1863, Hirschsprung); Parti fra Møns Klint (ca. 1866, smst.); Skov med bugtet åløb (1869, Storstrøms Kunstmus.); Ellemose om foråret, studie (1871, Hirschsprung); Parti ved Møns strand (1871, Stat. Mus. for Kunst); En gade i Rom (1871, Nivaagaard); Parti i Stockholms Djurgård (1872, Aarhus Kunstmus.); Forår i en kløft (studie, Stat. Mus for Kunst); Landskab med motiv fra Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave (smst.); Et skovbryn (smst.); Fra Dyrehaven, skovinteriør med sol mellem træstammerne (Vestsjæll. Kunstmus.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.; tegn. i Hirschsprung; Storstrøms Kunstmus.; Vejle Kunstmus.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.