Ejnar Ploug

Biography

Ejnar Ploug begyndte at male sideløbende med andet arbejde, men koncentrerede sig med tiden helt om maleriet. P.s tidlige landskabsbilleder var inspireret af egnen omkring Espergærde, hvor han boede, og hans naturalistiske landskaber fra 1930rne og 1940rne minder i indhold og stil om traditionelt dansk landskabsmaleri fra begyndelsen af 1900-tallet. En tidlig interesse for hav og skibe fik efterhånden P. til at hellige sig marinemaleriet. Som marinemaler hentede han inspiration hos C.W. Eckersberg til skibenes proportionering og placering i kompositionen, mens farverne, lyset og stemningen over vandet minder mere om maleren C.F. Sørensen. Som naturalist formåede P. at beskrive skibene således, at de på en funktionel måde blev en levende del af kompositionen, hvor lyset, luften, vinden, skyerne og havet sammen med skibet danner en helhed.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.