Orla Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Orla, Frederik Peter, 1911-1986, maler. *19.11.1911 i Bogense, ?29.1.1986 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg, De ukendtes Grav). Forældre: Barber Søren Peder Hansen Maare og Asta Christine Schjøttz (?). ~1 med Grethe Stylsvig, *1915, ?1954. ~2° 14.9.1973 i Kbh. med Ellen Inger Margrethe Bülow John, *23.7.1926 smst.

Biography

Orla Petersen malede landskabsbilleder, hvori mennesker og huse ofte indgår som elementer. Fascineret af lyset og landskabet slog P. sig i 1950erne ned på Bornholm, og kompositioner karakteristiske for de følgende 15 år er enkle geometrisk skårne landskabsformer eller motiver med gavlvendte huse, skarpt profilerede mod himlen og havet. Med vegetationen og de stærkt forenklede menneskefigurer, der helt er underlagt arkitektur og landskab, har billederne et vist slægtskab med Niels Lergaards arbejder fra Bornholm. I senere malerier løsrives billedopbygningen fra den geometriske strenghed, og i 1960ernes og 70ernes motiver fra Norge ses en stil, hvor oplevelsen af miljøet med klipper, fjorde, dale og bjerge stadig udføres i en stram, forenklet form, men nu udtrykker en personlig opfattelse af landskabet

Education

Udd. hos Andreas Friis og P. Rostrup Bøyesen.

Travels

Tyskland, Italien, Norge, Polen; 2 års studieoph. i Frankrig.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1950, 1956; KP 1957, 1959; Spiren 1958-60, 1962-65, 1967- 69; Statens Höstudst., Oslo 1963, 1965; Kunstnere på Bornholm, Bornholms Kunstmus. 1965; Forårsudst., Humlum Gl. Sk. 1978; Årstiderne, Nikolaj, Kbh. 1980; Alternativ Forårsudst. 1981, Vesterbrog. 74, Kbh. 1981. Separatudstillinger: Szczecin Mus., Stettin 1968 (s.m. Olav Mosebekk); Gal. Midtfyn, Nr. Lyndelse 1971 (s.m. Ole Hammeleff); Oslo Kunstforen. 1971; Den frie Udst. bygn. 1971, 1973 (s.m. bl.a. Steffen P. Borgen); Henning Larsen, Kbh. 1973, 1975, 1981; Fjordgal., Fr.sund 1977; Malernes Hus, Kbh. 1981 (s.m. bl.a. Victor Brockdorff).

Artworks

Landskab (udst. 1950); Landskab med figurer (1957); Landskab med figur (1959); Landskab (1966); Landskab med to huse (udst. 1969); Flatdal, Norge (udst. 1971); Vej gennem Bromme (udst. 1971, Bornholms Kunstmus., Rønne); Lifjell, Norge (udst. 1973); Seljordvandet, Norge (udst. 1975, Seljord Komm.); repr. på Szczecin Mus., Stettin.

Literature

Helge Ernst i Kat.: O. P. i Spiren, 1962; samme: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1984, 134.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.