Vilhelm Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Jens Vilhelm, 1851-1931, arkitekt. *9.1.1851 i Odense, ?17.6.1931 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Tømrerm., brandmajor Rasmus P. og Bolette Jørgensen. ~9.1.1887 i Lumby med Marie Gottschalt, *1.2.1858 i Odense, ?1.12.1951 smst., datter af skorstensfejerm. Carl G. og Marie Aagaard.

Biography

Vilhelm Petersen holdt sig i begyndelsen af sin virksomhed tæt til J.D. Herholdts og Hans J. Holms historicerende linie med fine rødstensbygninger i italiensk renæssance. Med årene og de større opgaver blev hans udtryksmåde friere, og selv om han var særdeles velbevandret i de historiske stilarter, anvendtes de tilbageholdent og fik en personlig karakter, der for eksempel i Toldkammeret i Odense kan minde om Martin Nyrops rådhus i København. Hans praktiske dygtighed som bygmester var stor, han havde forkærlighed for det regelmæssige, skarpkantede og fastholdt i sine bygninger altid helheden på en klar og behersket, men dog levende måde. Langt den største del af hans omfattende produktion faldt ind under hans embedsvirksomhed som kongelig bygningsinspektør. En tilsvarende enkelhed kendetegner også hans kirkebygninger, der følger dansk tradition med kor, skib og et kraftigt tårn i vest.

Education

Udv. præliminæreksamen fra Odense Katedralsk.; tømrersv.; dimitt. fra Tekn. Sk., Odense (Carl Lendorf); Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. (Hans J. Holm) okt. 1870, afg. dec. 1875, lille guldmed. 1881.

Travels

Frankrig, Tyskland, Italien 1877-78.

Occupations

Konstitueret kgl. bygn.insp. for Fyn med Vejle og Ribe Stifter 1899-1921; for Fyns Stift og de sønderjyske landsdele 1921-29; medstifter af Akad. Ark.foren.; æresmedl. 1929.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1879.

Exhibitions

Charl. Forår 1879, 1881; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888.

Artworks

Gravkapel på Kværndrup Kgrd. (1872); Bethania, missionshus, Rytterg. 3, Odense (1883); komm.sk., Klareg., smst. (1885-86); Ane Margrethe Petersens Stiftelse, Smedestr. 33, smst. (1886); vandtårn i Ribe (1887); i Odense (1888, s.m. prof. Intze, Aachen); herregrd. Skovsgård, Langeland (1889); komm. Pigesk., Hundeg. 123, Ribe (1889-90); Fodfolkskaserne, Sdr. Boulev. 19-21, Odense (1890-91, nu Sergentsk.); Garnisonssygehus, Fr.cia (1890-92); Toldbod, Ringkøbing (1891); Herning Posthus (1892); Stat. Forsk.sem., Vejle (1892-93); Katedralsk., Jernbaneg., Odense (1892-94); forstanderbolig, Jelling Sem. (1894); Sparekassen, Kerteminde (1895); Toldkammer i Esbjerg (1897); Post- og Telegrafbygn., Vejle (1897); Børnehosp., Odense (1899); Toldkammer, Ø. Stationsv., smst. (1899); Amtsgården, Vejle (1899-1900); Toldkammer i Ærøskøbing (1901); i Svendborg (1901); Ravnebjerg Filialk., Fyn (1902); Broholm Filialk., Fyn (1906-07); Vor Frelsers K., Odense (1908-09); Klarebro i Odense (1911); Nordvestfynske Jernbanest. (1911); Kgl. Døvstummesk., Fr.cia (1913-14); Videbæk K. (1913-14); Banepostkontoret, Ø. Stationsv., Odense (1916); Spare- og Laanekassen i Middelfart (1917); Toldkammerbygn. i Kolding (1917); Nøvling K., nær Herning (1918-19); Post- og Telegrafbygn. i Marstal (1919); Thomas Kingos K., Odense (1922-24); Juelsminde Posthus (1919-21); Toldkammer i Lemvig (1920-21); i Sønderborg (1925-26). Restaureringer og ombygninger: Fuglebjerg K. (1888); Nørre Nissum K. (1895); Humble K. (1898); Bjergby K., Fyn (1905); hovedbygn. på Holstenshus (1909-10); Kavslunde K. (1916); Statssem., Haderslev (1920, s.m. P. Gram); Katedralsk., smst. (1924, endv. nybygn. af østfløjen); Adsbøl K. (1925-26). Dekorative arbejder: Krucifiks i Skt. Hans K., Odense (1890); glasmal. i st. østvindue i Skt. Knuds K., smst. (1890); Kongestol, smst. (1894); dør til Marslev K. på Fyn (1916); mindetavle for Stads- og Havneing. N.H. Blicher i Odense Rådhus (1920).

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri 1890, 163 (vindue, Skt. Knuds K.); Ill. Tid. 1897-98, 86 (Toldkammer, Esbjerg); 1899-1900, 590 (Toldkammer, Odense); Ark. V, 1898-99, 271 (Toldkammer, Esbjerg); VII, 1900-01, 76f. (div. bygn. i Odense); Arch. 1899-1900, 65, 67 (E. Schiødte om Akad. Ark.foren.); 1900-01, 105-08 (Amtsgrd., Vejle); Ark. U. 1931, 1 (80 år), 132 (nekr.); Eugen Jørgensen i: Kunst II 1900-01; P. Elmquist: Stat. Forsk.sem., Vejle, 1918, 3, 14; Fyens Stiftstid. 9.1.1921 (70 år); 8.1.1931 (80 år); 18.6.1931 (nekr.); H.St. Holbeck, Odense Bys Hist. 1926, 344f, 418, 563, 615, 624, 635, 640; Berl.Tid. 18.6.1931 (nekr.); Da. Slotte og Herregårde 8, 1965, 391; Odense Bys Hist., udg. af Odense Komm. 1985, 270, 435 og 1987, 405, 435; Danm. K., Odense Domk., 1995.

Author: Henrik Græbe (H.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.