Vilhelm Petersen

Artworks

Gravkapel på Kværndrup Kgrd. (1872); Bethania, missionshus, Rytterg. 3, Odense (1883); komm.sk., Klareg., smst. (1885-86); Ane Margrethe Petersens Stiftelse, Smedestr. 33, smst. (1886); vandtårn i Ribe (1887); i Odense (1888, s.m. prof. Intze, Aachen); herregrd. Skovsgård, Langeland (1889); komm. Pigesk., Hundeg. 123, Ribe (1889-90); Fodfolkskaserne, Sdr. Boulev. 19-21, Odense (1890-91, nu Sergentsk.); Garnisonssygehus, Fr.cia (1890-92); Toldbod, Ringkøbing (1891); Herning Posthus (1892); Stat. Forsk.sem., Vejle (1892-93); Katedralsk., Jernbaneg., Odense (1892-94); forstanderbolig, Jelling Sem. (1894); Sparekassen, Kerteminde (1895); Toldkammer i Esbjerg (1897); Post- og Telegrafbygn., Vejle (1897); Børnehosp., Odense (1899); Toldkammer, Ø. Stationsv., smst. (1899); Amtsgården, Vejle (1899-1900); Toldkammer i Ærøskøbing (1901); i Svendborg (1901); Ravnebjerg Filialk., Fyn (1902); Broholm Filialk., Fyn (1906-07); Vor Frelsers K., Odense (1908-09); Klarebro i Odense (1911); Nordvestfynske Jernbanest. (1911); Kgl. Døvstummesk., Fr.cia (1913-14); Videbæk K. (1913-14); Banepostkontoret, Ø. Stationsv., Odense (1916); Spare- og Laanekassen i Middelfart (1917); Toldkammerbygn. i Kolding (1917); Nøvling K., nær Herning (1918-19); Post- og Telegrafbygn. i Marstal (1919); Thomas Kingos K., Odense (1922-24); Juelsminde Posthus (1919-21); Toldkammer i Lemvig (1920-21); i Sønderborg (1925-26). Restaureringer og ombygninger: Fuglebjerg K. (1888); Nørre Nissum K. (1895); Humble K. (1898); Bjergby K., Fyn (1905); hovedbygn. på Holstenshus (1909-10); Kavslunde K. (1916); Statssem., Haderslev (1920, s.m. P. Gram); Katedralsk., smst. (1924, endv. nybygn. af østfløjen); Adsbøl K. (1925-26). Dekorative arbejder: Krucifiks i Skt. Hans K., Odense (1890); glasmal. i st. østvindue i Skt. Knuds K., smst. (1890); Kongestol, smst. (1894); dør til Marslev K. på Fyn (1916); mindetavle for Stads- og Havneing. N.H. Blicher i Odense Rådhus (1920).

Author: Henrik Græbe (H.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.