Thomas Quellinus

Occupations

Borgerskab som billed- og stenhugger i Kbh. 10.12.1703. Medv. ved kgl. synsforretn. s.m. Hans d. yngste van Steenwinckel 1695; ved oprettelsen af et Kunstnersocietet i Kbh. 1701.

Author: Birgitte Bøggild Johannsen (B.B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.