Harald Leth

Literature

Pol. 4.1.1949 (P. Lübecker); 10.1.1964 (samme); Svend Eriksen i: (E. Zahle red.) Danm. Malerkunst, 1956, 323, 332f; Nordsjæll. Soc.dem. 11.1.1956 (G. Jespersen); P. Lübecker i: Kunst, 5, 1956, 149-52; samme i: Vor Tids Kunst 56, 1957; samme i: Hvedekorn, 6, 1959, 205-12; E. Nikolajsen i: Kunst, 6, 1961, 158-63 (del af interv. jan. 1959); E. Nikolajsen i: Signum, 4, 1964, 10-24, P. Vad i: Samme, 34; Berl. Tid. 26.12.1966 (G. Jespersen); J. Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967, 243f; Eske K. Mathiesen i: Cras XX, 1978, 57f; Bente Skovgaard: H.L., 1984 (bibl. af H. Bramsen). Ole Braunstein: DR TV 1975.

Author: Bente Skovgaard (B.Sk.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.