Jens H. Quistgaard

Biography

Jens H. Quistgaard har i sit omfattende og vidtspændende livsværk altid taget udgangspunkt i skulpturen. Han voksede op i et billedhuggerhjem med tætte relationer til Kunstakademiet og tidens store navne, E. Utzon-Frank, Johannes Bjerg og Mogens Bøggild. Her lærte han skulpturens grundsætninger og teknikker at kende, stenhugning, modellering, støbning og ciselering, og han færdiggjorde ikke sjældent sin fars arbejder. Under ophold i familiens hus i Bakkebølle ved Vordingborg fik han tidligt lejlighed til hos landsbyhåndværkerne at tilegne sig snedkeriets og håndsmedningens kunst. I de unge år levede Q. lang tid som portrætkunstner, og fra denne tid stammer en del friskulptur. En lang række relieffer og portrættegninger er bestillingsarbejder og findes i privateje. Samtidig vandt han et par konkurrencer hos Georg Jensen. Q.s ønske om bedre formgivet køkkentøj førte ham ind på kunstindustrien, der blev fremherskende i hans værk. Med sin veludviklede sans for de 3 dimensioner, en suveræn håndværksmæssig kunnen og kreative evner af stor og frodig originalitet gjorde Q. sig fra 1940rnes begyndelse gældende som formgiver af talrige produktserier bestik, gryder, keramik, porcelæn, glas, træting og tekstiler, der gav brugeren mulighed for at skabe en sammenhængende æstetisk ramme omkring måltidet. Q. nærer dyb respekt for fortidens håndværk og har i kraft af sin indsigt i de traditionelle teknikker kunnet anvise industrien nye veje, og han har i hele sit virke ligheder med idealisterne bag den engelske Arts and Crafts-bevægelse. Firmaet Dansk Designs' vældige eksportsucces har bragt Q. stor anerkendelse ude i verden, specielt i USA og Japan. Q.s design er en billedhuggers værk, en fortløbende række indbyrdes forskellige skulpturelle udtryk, der altid nøje iagttager materialets og funktionens krav, og samme holdning præger Q.s huse. Særlig markant er villaen for Q.s amerikanske kompagnon, bygget med douglasfyr i vældige dimensioner og et tag, hvis opbygning af gitterspær danner trekantede vinduespartier hele bygningen rundt. Hovedsædet for samme bygherres firma røber fascination af inkaernes tempelarkitektur. Det endnu ikke realiserede Øresøhus, baseret på Q.s byggesystem af lamineret træ, er en åskonstruktion, inspireret af Vikingetiden.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.