Victor Qvistorff

Biography

Victor Qvistorff var selvlært som maler, men blev omkring 1924 kunstner af profession, opmuntret af L.A. Ring og H.A. Brendekilde. Sin livsstil som verdensmand med forretningssans forlod han dog ikke. Q. malede inden for alle genrer i en let impressionistisk stil, men det var hans skibsbilleder, der slog an, og i 1931 blev han i det maritime månedsskrift Vikingen introduceret som marinemaler. Q.s farveholdning, der begyndte som lidt dyster efter hans erklærede forbillede Sally Philipsen, slog over i det noget grelle, men i løbet af 1930rne fandt han sin karakteriske palet til de små billeder af skibe i Københavns havn, der gjorde ham kendt i datiden. Mønjemaleren kaldte man ham, fordi de rustbrune skibssider blev fremhævet i harmoni med yndlingsfarverne sort, blå, grå og okkergul. Andre kaldte Q. for dampskibenes maler. Motiverne opsøgte han selv i havnen, gennem en årrække i egen motorbåd. De store rederier og skibsværftet B&W bestilte portrætter af deres nybygninger hos Q., der ud fra et skibs konstruktionstegning kunne fremstille det i fart i rum sø. Q. var meget produktiv, og de små billeder, som han selv kaldte frimærker, blev ofte malet på pap.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.