F.C. Lund

Biography

F. C. Lund deltog som akademielev i udsmykningsarbejdet på Thorvaldsens Museum 1845-48, først og fremmest ved udførelsen af Sonnes frise. Dernæst fulgte aktiv soldatertjeneste i Treårskrigen 1848-50, og herunder tegnede han en række ofte bemærkelsesværdigt realistiske skitser af soldaterliv og slagscener, der senere dannede forlæg for såvel grafiske blade som mere monumentale fremstillinger. Tilskyndet af samværet med Carl Bloch i Rom 1862-64 og dennes succes som historiemaler søgte L. i de efterfølgende år at etablere sig som en af periodens førende historiemalere, uden at han dog var i stand til at forlene sine overvejende Danmarkshistoriske motiver med Blochs sans for fokuseret og dramatisk iscenesættelse. L.s detaljemættede masseoptrin har derimod ofte karakter af illustrative kostumebilleder. Den nationalkulturelle oprustning efter 1864 gav L. en række større bestillingsopgaver, bl.a. til Frederiksborgmuseet, men hovedværket blev udsmykningen af loftet i Viborg Domkirke i romansk stil, afsluttet ved kirkens genindvielse 1876, men få år senere erstattet af Joakim Skovgaards fresker. Ved siden af historiemaleriet har L. også beskæftiget sig med portræt- og genremaleri, ofte i form af italienske folkelivsbilleder, samt udført et begrænset antal landskabsbilleder, bl.a. fra Bornholm og Skagen. I årene 1854-60 udførte han en lang række nøgternt registrerende akvareller af danske folkedragter, der som farvelitografier fik stor popularitet og har stor kulturhistorisk interesse.

Author: forfatternavn ukendt (P.N.L) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.