F.C. Lund

Artworks

Soldater holder hvil (1850, Fr.borgmus.); Episode af slaget ved Fr.cia (1853, smst.); Vandrere på Hammeren (1854, Bornholms Mus.); Kapel på Hammeren (1857, smst.); Griffenfeld føres til fængslet (1858, Nordjyll. Kunstmus.); Dameportræt, måske Johanne Luise Heiberg (1863, Aarhus Kunstmus.); Portræt af Heinr. Buntzen (1869, Kunstakad. Kbh.); Den hollandske flåde under svenskekrigen 1657-60 (1872, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Albert Küchler (1878, Fr.borgmus.); Selvportræt (1879, smst.); Episode af stormen på Kbh. 1659 (1887, smst.); desuden repr. i Kbh. Bymus.; Teatermus. Udsmykninger: Altertavle, Kristus i Gethsemane (1861, Gyrstinge K.); lofter i Viborg Domk. (1872-76, 12 medaljoner med engle og enkelte dekorerede felter i Skovgaard Mus.). Tegninger og grafik: En serie med da. folkedragter (akvareller, 1854-60, udg. som farvetryk, Nationaldragter, 1861, 2. udg. 1890, 3. udg. 1915); Sonnes frise på Thorvaldsens Mus. (litografi, 1889); Scener af Livet i Felten (litografisk serie); grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Author: forfatternavn ukendt (P.N.L) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.