Jens Uffe Rasmussen

Weilbach information

Genealogy

Rasmussen, Jens Uffe, *1948, maler og grafiker. *24.4.1948 i Dalum. Forældre: Malerm. Rasmus Gunnar R. og Signe Rasmussen. ~12.10.1974 i Odense med pædagog, børnehaveklasselærer Kirsten Rasmussen, *8.11.1947 smst., datter af købmand Hans Ejvin R. og Gerda Rasmussen.

Biography

Jens Uffe Rasmussens koloristiske sans og store modtagelighed over for naturindtryk præger hele hans værk. I begyndelsen af 1970erne arbejdede han mest med grafik og brugte mennesket som motiv. Han skildrede dystre ansigter, der virkede lukkede eller bortvendte, og anonyme kroppe, som voksede frem af baggrundens halvmørke. I 1975 flyttede han til Sydfyn, og langsomt begyndte hans udtryksform at forandre sig. Mennesker var stadig det foretrukne motiv, men nu som kroppe i naturen og som en organisk del af en større helhed. Samtidig holdt farven sit indtog, først i form af akvareller og farvekridt, senere som maleri. I de sene 1970ere udførte han en serie litografier, Vejen, med indtryk fra en tur gennem byen med motiver som kantsten, cykler og udsnit af fortovsfliser, men stadig en del af en menneskeskabt virkelighed. Derefter blev farven hans vigtigste udtryksmiddel. Det var især naturens rige koloristiske virkninger og rent abstrakte mønstre, han ønskede at indfange. R.s foretrukne lokalitet er stranden. Først brugte han nøgne mennesker som motiv, senere koncentrerede han sig især om vandkanten med dens mikrokosmos af sten, opskyllet tang og bølgeskvulp. Både i malerier og farvelitografier fastholdes strandens klare og rene farver, som ofte gengives gnistrende kolde. Sten og bølger eller planter og rødder længere inde på land omdannes til rytmiske mønstre. De senere års værker er blevet stadig mere abstrakte, således at kun mønsteret og farvevirkningen står tilbage.

Education

Udlært maler, svend 1967; Det fynske Kunstakad. (Kaj Kylborg) 1969-72.

Travels

Italien 1973; Sydfrankrig årligt siden 1984.

Occupations

Lærer på Det fynske Kunstakad. 1980-84; gæstelærer på Det jyske Kunstakad. 1981, 1983; kons. for Fyns Amts kunstudv. 1986-90; medl. af censurkom. for Charl. Forår 1985-86.

Scholarships

Herman Madsen 1981; Carl Møller 1984; C. Gotfredsen 1987; J.W. Larsen 1992.

Exhibitions

Charl. Forår 1972, 1977, 1980, 1983-1984; KP 1974-77, 1979, 1981; KE 1975-78; Silkeborgudst. 1975; Norrköpings Konstmus. 1976; Kopavogur, Island 1976; Kunstnernes Sommerudst., Tistrup 1978; Portræt af en københavner, Nikolaj, Kbh. 1978; Provinsens cens. Kunstudst., Thisted 1978; Grafik fra Fyns grafiske værksted, Paris 1979, Rostock 1986; Riga, Letland 1983; Den fynske Forårsudst., Odense 1984-86; Holstebro Kunstmus. 1985; Labyrint, Krukker, Århus 1988; Grafikbien., Nyk. F. 1991; Tværsnit af da. grafik, Tistrup 1994; Fra plade til sten, Skovgaard Mus. 1995. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1974, 1976, 1978, 1980, 1982-83, 1986, 1990, 1992, 1995; Den frie Udst. bygn. 1978; Langelands Mus. 1980; Charl.borg 1981; Rubin og Magnussen, Kbh. 1984-85; Bispegården, Kalundborg 1985 (s.m. Lotte Olsen og Ib Agger); Gal. Gl. Strand, Kbh. 1986 (s.m. Keld Moseholm Jørgensen), 1989; Plön Slot 1987; S.A.K., Svendborg 1989; Gal. Bie og Vadstrup, Kbh. 1991; Strandens mønstre, smst. 1995; Da. grafikeres hus, Sølvg., Kbh. 1996; Kunstudst.bygn., Odense 1997.

Artworks

Strømmen (1974, Odense Centralbibl.); Henrettelse, portræt, sommer (11 litografier, 1974, Fyns Kunstfond); I mørket (litografi, 1975, Kbh. Kulturfond); Dobbelttorso (litografi, l975); Stranden (1976, Århus Komm.); Badende (1977, Norrköpings Konstmus.); Vejen (litografier, 1978, Kastrupgaardsaml.); Vandkanten (1980); Iholm (1983-84, Svendborg Gymn.); Stenbillede (1988, Svendborg Rådhus); Stranden (1989, Amtsrådsforen., Kbh.); Stranden (1992, Odense Sygehus); Strandens mønstre (1994); Himlen i havet (7 litografier, 1995); bidragyder til mappen, 12 grafiske blade, Fyns grafiske værksted, 1979. Udsmykninger: Plejehjem Tornbjerggård, Odense (1983); Strandsten (1987, Hotel Nyborg Strand); Hotel Interscan, Sønderborg (1987); Restaurant Næsbyhoved Skov, Odense (1988); Hotel Christiansminde, Svendborg (1990); Blå skygger (glascollage, 1994-95, Psykiatrisk afd., Svendborg Sygehus). Illustrerede bøger: Den indre skov (litografier, 1975, tekst af Jan Jensen); Vejen (litografier, 1978); Okker og Oliven (akvareller, 1990); Havet mellem øerne (akvareller, 1996); endv. udført masker til Odense Teaters opførelser af Hugo von Hofmannsthal: Det gamle spil om enhver, 1973; W. Shakespeare: Macbeth, 1974.

Literature

Ann Lumbye Sørensen: Jens Uffe Rasmussen, 1985; Grafikere på Fyn, udg. af Fyns grafiske værksted 1983; Cras IX, 1975, 124; XVIII, 1978, 152; XXV 1980, 98.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.