Martin Siegfried Rasmussen

Biography

Martin Siegfried Rasmussen voksede op tæt ved Dyrehaven, og det blev især i dette skovområde og egnene deromkring, han fandt sine motiver. R. malede først og fremmest Dyrehavens store, gamle træer, småsøer og græssende dyr igennem de skiftende årstider og under forskellige vejrforhold. Karakteristisk for skovmotiverne er beskrivelsen af træernes nøgne grene sat op mod himlen og skyggespillet i skovbunden, når lyset falder mellem træstammerne. R. var i 1915 initiativtager til og medstifter af sammenslutningen Dyrehavens Malere. Han deltog i deres udstillinger igennem hele sit aktive kunstnerliv, og Dyrehavens Malere foranledigede en mindeudstilling med R.s malerier i forbindelse med sammenslutningens sidste ophængning i 1972.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.