Martin Siegfried Rasmussen

Occupations

Medl. af best. for Dyrehavens Malere; lærer på Gent. Tekn. Sk. gennem 25 år; kordegn i 30 år, først ved Lundtofte K., senere ved Tårbæk K.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.