Vilhelm Lundstrøm

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1935, 1945-46; medl. af Akad.rådet 1937; prof. i malerkunst ved Kunstakad. Kbh. 1944-50; medl. af Modstandsbevægelsens kunstneriske udv. 1945; af best. for V. Laubs Legat 1947; af Akad.rådets Altertavleudv. 1947-48.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.