Peder Rasmussen

Biography

Peder Rasmussen har ofte skiftet teknik og dermed også stil. I begyndelsen arbejdede han hovedsagelig med rene brugsting. Derefter fulgte en periode med formeksperimenter i stentøj, hvor han søgte væk fra det symmetriske og byggede ting op af plader i et skulpturelt, konstruktivt formsprog. Derved opstod en spænding mellem de stramme, geometriske former og de mere spontane penselstrøg. Senere søgte han kraftigere stofvirkninger og gik 1983 over til raku-teknik, hvor det relativt konkrete formsprog gradvist blev erstattet af organiske former, dekoreret med "landskaber". Fra 1992 har R. mest arbejdet med vaser i begittet, blyglaseret lertøj med farverige, ornamentale dekorationer, der spænder fra det nærmest konkrete til det mere frit malede. Formerne er blevet enklere med jævne overflader, som bl.a. Thorvald Bindesbøll foretrak dem, for at give plads til dekorationen.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.