Jette Thyssen

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1959-61; af Akad.rådet 1980-84; præsident for den da. nationalkom. IAA, Unesco's Internat. Association of Art 1984-88; Akad.rådets repr. for Det Da. Kulturinst. fra 1989; kunstnerisk kons. for Fr.borg Amt 1990-94; for Birkerød Komm. kunstindkøbskom. 1991-93.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.