Victor Haagen-Müller

Biography

Victor Haagen-Müllers navn forbinder man umiddelbart med stemningsfulde landskaber fra egnen omkring Arresøen i Nordsjælland. Han stammede fra Vendsyssel, og som mange jyske malere havde han en forkærlighed for de monumentale naturscenerier. Men i 1908 flyttede han med familien til Tibirke, hvor faderen fik et kald som sognepræst, og derfor blev det især det nordsjællandske landskab med dets blidere, men alligevel storslåede natur, der kom til at præge hans kunst. I de helt unge år malede han enkelte figurkompositioner med temaer hentet fra den klassiske litteratur, men det blev hurtigt den konkrete virkelighed, der interesserede ham mest. Med en følsom, næsten skitseagtig penselføring og en nedstemt palet indfangede han de mange nuancer i Tisvilde-egnens natur med dens åbne udsigter og frodige bakkedrag, ind imellem befolket med enkelte mennesker eller et par græssende dyr. Selvom Sjælland dominerer hans kunst, har han også malet andre steder i Danmark, bl.a på Skagen. I 1934 rejste han første gang til Anholt, lokket dertil af Harald Kiddes roman, Helten, og i de følgende år vendte han tilbage hver sommer for at male i den gådefulde sandørken. I sin opfattelse af naturen var han romantikeren, der stræbte efter at udtrykke enheden mellem alt levende. Det var en trang, der især kom klart til udtryk i flere af hans udsmykningsopgaver, der tilstræber en syntese af natur, mennesker og dyr. Af samme grund er han ofte blevet sammenlignet med ungdomsvennen William Scharff. Det var dog ikke kun naturen, der tiltrak ham. Han malede også mange portrætter, præget af psykologisk indlevelsesevne. Desuden malede H.-M. mange blomsterbilleder, og de tog til i antal i de senere år, hvor sygdom tvang ham til at arbejde med små formater. I blomsterbillederne var det fordybelsen i opstillingens lilleverden af farve og lys, der gav ham mulighed for at udtrykke sin naturpoetiske begavelse.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.