Johan Richter

Weilbach information

Genealogy

Richter, Johan Vondriak, 1925-1998, arkitekt. *4.12.1925 i Århus, ?18.4.1998. Forældre: Ass., senere kontorchef ved Århus Skattevæsen Johan Vondriak R. og Agathe Johanne Christensen. ~29.6.1954 i Brabrand med laboratorieass. Henny Svendsen, *28.3.1928 i Århus, datter af maskinarb. Christian S. og Mary Carla Georgia Nørgaard.

Biography

Johan Richters karriere som udøvende arkitekt danner et usædvanligt harmonisk forløb. Hans arbejder, fra det først opførte konkurrenceprojekt til Århus Statsgymnasium fra 1958 til de foreløbig sidste færdiggjorte værker, er alle af høj arkitektonisk standard. Født og opvokset i Århus kom hele hans virke til at foregå med udgangspunkt i denne by, og de forskellige kompagniskaber synes at være forløbet lige så harmonisk som den personlige karriere. Det skyldes dels de store faglige krav, R. altid har stillet sig selv, dels hans venlige omgangsform. Karakterisk for arbejderne er enkelhed og klarhed i funktionsløsninger i plan og konstruktion, god proportionering og anvendelse af få, udvalgte materialer, hvad enten det drejer sig om teglsten, beton eller glas. I formgivningen synes R. bevidst at undgå det ekstreme og har søgt at løse hver opgave så funktionelt som muligt og i størrelsesforhold og materialer at vise respekt for landskabet eller de byer og bydele, hvor bygningerne skal indpasse sig. R. er velorienteret i den internationale arkitekturs udvikling og har ladet sig inspirere af flere af modernismens store personligheder som Gunnar Asplund og Mies van der Rohe, men har altid søgt at tilpasse sig dansk byggeskik. Hans løsninger er, selv inden for samme bygningskategori, indbyrdes vidt forskellige. Amtsgymnasiet i Århus står enkelt og præcist i beton, stål og glas, mens Gymnasiet i Grenå er rigere i materialekarakter, røde mursten, og i helhedsindtryk gennem en variation af bygningshøjder med en centralt beliggende midterhal som dominant. Journalisthøjskolen udnytter terrænets fald i terrasser for hvert af de enkelte bygningsafsnit. Århus Musikhus er R.s mest populære arbejde, et virkeligt "Festens Hus", hvis glasfacade foran den store foyer åbner sig indbydende mod byen og den beplantede forplads. I dette arbejde, som i mange andre af R.s bygninger, stod havearkitekten Sven Hansen for anlægget. Han var en højst inspirerende medansvarlig, som fra projektets begyndelse havde indflydelse på hele anlæggets udførelse. R. har haft flere partnere, som alle har bidraget til den usædvanligt egale produktion af gode bygværker.

Education

Realeksamen, 1942; tømrersv.; bygn.konstr., Århus Tekn. Sk. 1947; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1947, afg. 1951.

Travels

England 1949-50, 1951 og mange gange senere; Rom 1955, 1980, 1982; Iran og Irak 1966; Prag 1966, 1995; Finland, Sverige, Leningrad 1966; Frankrig, Spanien, Tyskland, USA 1986, 1989; Skt. Petersborg 1995.

Occupations

C.F. Møller 1947-55; egen tegnestue s.m. Arne Gravers 1955- 71; s.m. Werner Kjær 1967-94; kompagnon med Dan Christensen, Arne Egeskjold, Arne Hansen og Niels Vium 1986. Prof. i bygn.kunst, Ark.sk. i Århus 1965-85; Kgl. Bygn.insp. 1968-95; medl. af Akad.rådet 1976-80; fmd. for best. for Aarhus Kunstmus. 1971-92; dommer ved adsk. ark.konk.

Scholarships

Træpr. 1965; Eckersberg Med. 1966; C.F. Hansens Med. 1988; Hon.Fellow of the American Inst. of Arch. 1989; Kurt Thorsen Pr. for human ark. 1990.

Exhibitions

50ernes da. skolebyg., Det da. Hus, Paris m.fl. 1960; Charl. Eft. 1963, 1967, 1981, 1984, 1987; Århus Festuge 1965, 1968, 1981; Vrå-udst. 1981-83, fra 1987; Inst. franais d'arch. 1988; Kunstmus., Lund 1989; Århus Rådhus og Musikhuset i Århus 1995.

Artworks

Århus Statsgymn. (1958, 1972, 1.pr. 1953); Gammelgårdssk., Åbyhøj (1959, 1.pr. 1956); Grenå Gymn. (1963, 1972); Grindsted Gymn. (1964); Løvenholm Koll., Grenå (1964); Rødkilde Gymn., Vejle (1965); Langenæsk., Århus (1966, 1.pr. 1957); Varde Gymn. (1969); Åby Bibl. (1970); feriebolig for Poul Ahm, Fuglsø (1970); udv. af Struer Statsgymn. (1973); Danm. Journalisthøjsk., Århus (1973, og senere udv.); udv. af Vestjysk Gymn., Tarm (1976); af Ribe Katedralsk. (1978); af Duborgsk., Flensborg (1978, 1.pr. 1975); Djurslands Bank, Grenå (1978, 1.pr. 1975); Herskind Sk. (1980); Fr.værk Gymn. (1981); Musikhuset, Århus (1982, 1.pr. 1977); udv. af KD Adm.bygn., smst. (1984); AMU-center, Specialarb.sk., smst. (1985, s.m. Tage Nielsen og C.F. Møllers Tegnestue); Forhal, D.D.S.F, Langebrog. 1, Kbh. (1987, nu Danisco); udv. af Landbrugsmus. Gl. Estrup (1988, 1996); boligbebyg. Greenland Passage, London (1988); bibl. m.v. Kanaltorvet, Fr.værk (1990, 1.pr. 1979); boligbebyg. Colombia Wharf, Docklands, London (1990); Nelson Dock, smst. (1990); ombygn. Storcenter Nord, Århus (1991); Musikhuset, Vejle (1991); Kattegatcentret, Grenå (1993); Købmandssk., Vejlby, Århus (1994); udv. og ombyg. af Hjørring Sem. (1996- 97, 1.pr. 1995). Andre konkurrencer: Musik- og kongreshus i Bjørneborg, Finland (1981, 1.pr.); teater i Næstved (1982, 1.pr.); Stadthalle Regensburg (1989, 1.pr.); kulturhus i Skanderborg (1995, 1.pr.).

Literature

Ark. U. 1953, 342 (Statsgymn., Århus); 1956 345f (Åbyhøj Komm.sk.); Ark. 1958, 119 (Skt. Lukas K., Århus); 1965, 526-28 (Grenå og Grindsted Gymn.); 1987, 448f; 1988, 142-45 (Blangstedgård); 1990, 336-39 (Stadthalle, Regensburg); Ark.tur 1959, 161-69 (Århus Statsgymn.); 1965, 145-51 (Grenå Gymn.); 1966, 167-73 (Grindsted Gymn.); 1974, 63-77 (Journalisthøjsk., Grenå Gymn.); 1977, 159-68 (Struer Gymn. og feriehus, Fuglsø); 1979, 380 (Journalisthøjsk.); 1980, 16-23 (Duborgsk.); 1981, 184-87 (Djursland Bank); 1982, 1-15 (Fr.værk Amtsgymn., Ribe Katedralsk.), 116-20 (Herskind Sk.), 185, 301-19 (Musikhus, Århus); 1985, 360-65 (Kreditforen. Danm.); 1986, 68-75 (Specialarb.sk., Århus), 449-53 (Greenland Passage, London); Pol. 28.8.1982 (Henrik Sten Møller); 27.4.1987 (samme); Tobias Faber: Da. Ark., 1963, 254, 263 (Statsgymn., Århus), 288 (Journalisthøjsk.), 292 (Grenå Gymn.).

Author: Tobias Faber (T.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.