Johan Richter

Biography

Johan Richters karriere som udøvende arkitekt danner et usædvanligt harmonisk forløb. Hans arbejder, fra det først opførte konkurrenceprojekt til Århus Statsgymnasium fra 1958 til de foreløbig sidste færdiggjorte værker, er alle af høj arkitektonisk standard. Født og opvokset i Århus kom hele hans virke til at foregå med udgangspunkt i denne by, og de forskellige kompagniskaber synes at være forløbet lige så harmonisk som den personlige karriere. Det skyldes dels de store faglige krav, R. altid har stillet sig selv, dels hans venlige omgangsform. Karakterisk for arbejderne er enkelhed og klarhed i funktionsløsninger i plan og konstruktion, god proportionering og anvendelse af få, udvalgte materialer, hvad enten det drejer sig om teglsten, beton eller glas. I formgivningen synes R. bevidst at undgå det ekstreme og har søgt at løse hver opgave så funktionelt som muligt og i størrelsesforhold og materialer at vise respekt for landskabet eller de byer og bydele, hvor bygningerne skal indpasse sig. R. er velorienteret i den internationale arkitekturs udvikling og har ladet sig inspirere af flere af modernismens store personligheder som Gunnar Asplund og Mies van der Rohe, men har altid søgt at tilpasse sig dansk byggeskik. Hans løsninger er, selv inden for samme bygningskategori, indbyrdes vidt forskellige. Amtsgymnasiet i Århus står enkelt og præcist i beton, stål og glas, mens Gymnasiet i Grenå er rigere i materialekarakter, røde mursten, og i helhedsindtryk gennem en variation af bygningshøjder med en centralt beliggende midterhal som dominant. Journalisthøjskolen udnytter terrænets fald i terrasser for hvert af de enkelte bygningsafsnit. Århus Musikhus er R.s mest populære arbejde, et virkeligt "Festens Hus", hvis glasfacade foran den store foyer åbner sig indbydende mod byen og den beplantede forplads. I dette arbejde, som i mange andre af R.s bygninger, stod havearkitekten Sven Hansen for anlægget. Han var en højst inspirerende medansvarlig, som fra projektets begyndelse havde indflydelse på hele anlæggets udførelse. R. har haft flere partnere, som alle har bidraget til den usædvanligt egale produktion af gode bygværker.

Author: Tobias Faber (T.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.