Axel Preisler

Weilbach information

Genealogy

Preisler, Axel, 1871-1930, arkitekt. *12.5.1871 i Odense, ?25.9.1930 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Købmand Peter Carl Henrich P. og Petra Rasmine Margrete Møller. ~1894 med Astrid Rigmor Rohde, *16.7.1874 i Helsingør, ?8.2.1940 i Kbh., datter af garverm. Hans Jens Michael R. og Adelaide Thomasine Ulrichsen.

Biography

Axel Preisler fik sine første selvstændige opgaver i en meget ung alder, men viste allerede fra starten stor åbenhed for tidens arkitekturstrømninger. Især den tyske arkitekt Alfred Messel fik betydning for ham, som det ses i hans bedste arbejde, det barokprægede Dansk Folkeforsikringsanstalt. P.s medarbejdere fik ofte stor indflydelse, hvilket bl.a. Louis Hygom og Povl Baumann nød godt af, og sidstnævnte har sat sit præg på husene i Odensegade og Bülowsvej 40. Samarbejdet med kollegaen fra Wencks tegnestue Einar Ambt resulterede bl.a. i flere smukke, barokprægede villaer, hvoraf Gl. Vartovvej 2 med de store mansardtage må fremhæves.

Education

Tømrersv. 1890; afg. fra Odense Tekn. Sk. 1890; Kunstakad. Kbh., ark.sk. sept. 1890, afg. jan 1899. Ansættelser: Hos V. Ingemann; V. Dahlerup; H. Wenck.

Travels

1892; 1902; 1907 (måske til Tyskland).

Occupations

Scholarships

K.A. Larssen 1892.

Exhibitions

Landsudst. i Århus 1909; Charl. Forår 1918, 1921- 22.

Artworks

København og omegn, når ikke andet er nævnt: Værnedamsv. 4 B (1897-98); baghuset, Ulrichsens Stift., Wesselsg. 12 A (1901); ejd. Ahlmans Allé/ Søbøtkers Allé (1903); Fr.holms Kanal 6 (1904); Odenseg. 23, 25 (1906, s.m. Povl Baumann); Fr.berg Allé 66 (1906, præm.); ejd. Bülowsv. 40/Rosenørns Allé 70 (1906, s.m. Povl Baumann); ejd. Jul. Thomsensg. 7/Åboulev. (1907); adm. og funktionærbygn. for Gosch's Tændstikfabr., Islands Brygge 63 (1908); Da. Folkeforsikr.anst., Otto Mønsteds Pl. 11 (1909); Nord. Gjenforsikr., Grønningen 21-25 (1910). Sammen med Einar Ambt: Privatbanestationer: Nr. Nebel-Tarm, Varde-Grindsted, Ryomgård- Gjerrild og Hundested-Frederiksværk jernbaner (fra 1911); ejd. Falkonerallé 44- 46/Sdr. Nicolaiv. 2 (1913-14, pr.); havnebygn., Nakskov (1915); villa, Gl. Vartovv. 2 (1915); villa, Borgebakken, Brede (1915-16, nu Lyngby-Tårbæk Komm. plejehjem); villa Strandgården, Richelieus Allé 16 (1915-16, pr.); Lille Bernstorff, Jægersborg Allé, Charll. (1916-17, pr.); ombygn. af St. Kongensg. 31, Kbh. (1916. og senere); villaer Bernstorfflund Allé 2 (1917, pr.); Richelieus Allé 14 (1917, pr.); Sofiev. 15 (1917-18); Tesdorfsv. 40-44 (1917-18); hovedbygn., Endrupgård ved Fredensborg (1918); villa, Hambros Allé 30 (1919); ejendommene Guldbergsg., Sjællandsg., Fensmarksg. og Tibirkeg. (1921); villa, Rosbæksv. 22 (1922). Alene: Hammerensg. 2/St. Kongensg. 118 for Reassurancekomp. Salamandra (1926-27, efter konk.).

Literature

Ark. 1900-01, 233 (Værnedamsv. 4 B); Arch. 1903-04, 277f (Ahlmanns Allé/Søbøtkers Allé); 1904-05, 177-80 (Fr.holms Kanal 6); 1906-07, 105-07 (Bülowsv. 40), 220-21 (boligbebyg., Islands Brygge); 1908-09, 33-35 (Fr.berg Allé 66); 1909-10, 57-62 (Da. Folkeforsikr.); 1914-15, 181-83 (Falkoner Allé/S. Nikolaiv.); 1917- 18, 165-68 (Borgebakken), 245-49 (Bernstorfflund), 449f (Odenseg. 23-25), 457-60 (Strandgården); 1922, 163, 166, 168, 170 (Guldbergsg.-karreen); 1926, 370f (Salamandra); Arch. M. 1927, 278-80 (Salamandra); 1930, 277-82 (P.s værker); Ark. U. 1930, 181f (nekr.); Forskønnelsen, 1915, 61 (Fr.berg Allé 66); Villaen III, 1917-18 (Lille Bernstorff, Mose Allé 2, Borgebakken); Berl. Tid. 26.9.1930 (nekr.); K. Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger 1850-1950, 1951, 239, 264, 269-71, 274f; Vesterbro, en forstadsbebyg. i Kbh., I, 1986, 119, 134; Architectura 17, 1995, 58.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.