Axel Preisler

Literature

Ark. 1900-01, 233 (Værnedamsv. 4 B); Arch. 1903-04, 277f (Ahlmanns Allé/Søbøtkers Allé); 1904-05, 177-80 (Fr.holms Kanal 6); 1906-07, 105-07 (Bülowsv. 40), 220-21 (boligbebyg., Islands Brygge); 1908-09, 33-35 (Fr.berg Allé 66); 1909-10, 57-62 (Da. Folkeforsikr.); 1914-15, 181-83 (Falkoner Allé/S. Nikolaiv.); 1917- 18, 165-68 (Borgebakken), 245-49 (Bernstorfflund), 449f (Odenseg. 23-25), 457-60 (Strandgården); 1922, 163, 166, 168, 170 (Guldbergsg.-karreen); 1926, 370f (Salamandra); Arch. M. 1927, 278-80 (Salamandra); 1930, 277-82 (P.s værker); Ark. U. 1930, 181f (nekr.); Forskønnelsen, 1915, 61 (Fr.berg Allé 66); Villaen III, 1917-18 (Lille Bernstorff, Mose Allé 2, Borgebakken); Berl. Tid. 26.9.1930 (nekr.); K. Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger 1850-1950, 1951, 239, 264, 269-71, 274f; Vesterbro, en forstadsbebyg. i Kbh., I, 1986, 119, 134; Architectura 17, 1995, 58.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.