Axel Preisler

Artworks

København og omegn, når ikke andet er nævnt: Værnedamsv. 4 B (1897-98); baghuset, Ulrichsens Stift., Wesselsg. 12 A (1901); ejd. Ahlmans Allé/ Søbøtkers Allé (1903); Fr.holms Kanal 6 (1904); Odenseg. 23, 25 (1906, s.m. Povl Baumann); Fr.berg Allé 66 (1906, præm.); ejd. Bülowsv. 40/Rosenørns Allé 70 (1906, s.m. Povl Baumann); ejd. Jul. Thomsensg. 7/Åboulev. (1907); adm. og funktionærbygn. for Gosch's Tændstikfabr., Islands Brygge 63 (1908); Da. Folkeforsikr.anst., Otto Mønsteds Pl. 11 (1909); Nord. Gjenforsikr., Grønningen 21-25 (1910). Sammen med Einar Ambt: Privatbanestationer: Nr. Nebel-Tarm, Varde-Grindsted, Ryomgård- Gjerrild og Hundested-Frederiksværk jernbaner (fra 1911); ejd. Falkonerallé 44- 46/Sdr. Nicolaiv. 2 (1913-14, pr.); havnebygn., Nakskov (1915); villa, Gl. Vartovv. 2 (1915); villa, Borgebakken, Brede (1915-16, nu Lyngby-Tårbæk Komm. plejehjem); villa Strandgården, Richelieus Allé 16 (1915-16, pr.); Lille Bernstorff, Jægersborg Allé, Charll. (1916-17, pr.); ombygn. af St. Kongensg. 31, Kbh. (1916. og senere); villaer Bernstorfflund Allé 2 (1917, pr.); Richelieus Allé 14 (1917, pr.); Sofiev. 15 (1917-18); Tesdorfsv. 40-44 (1917-18); hovedbygn., Endrupgård ved Fredensborg (1918); villa, Hambros Allé 30 (1919); ejendommene Guldbergsg., Sjællandsg., Fensmarksg. og Tibirkeg. (1921); villa, Rosbæksv. 22 (1922). Alene: Hammerensg. 2/St. Kongensg. 118 for Reassurancekomp. Salamandra (1926-27, efter konk.).

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.