Hans Øllgaard

Biography

Hans Øllgaard debuterede på KE i 1933 med 2 abstrakt- surrealistiske billeder, og han blev hurtigt en af de centrale skikkelser i den kreds, der i 1934 stiftede Linien. Ø.s tidlige arbejder bærer stærkt præg af hans inspiration fra især Max Ernst, men allerede i slutningen af 1930rne vendte han sig mod et mere naturalistisk præget maleri, og i mange år fastholdt han en relativt begrænset motivverden som f.eks. slagtescener og skovbilleder i en stadig mere rendyrket kolorit. I landskabsmaleriet kan der i de første år spores indflydelse fra Edvard Munch, hvor de ofte meget store lærreder opbygges stringent, men med en kraftig, underliggende nordisk-ekspressiv stemning. Måske under indtryk af Oluf Høsts maleri lettes denne stemning efterhånden. I de senere års arbejder præges lærrederne af en næsten brutal kolorit, hvor komplementærfarverne efter et teoretisk system sættes hårdt mod hinanden, men da han i slutningen af 1950erne vendte tilbage til abstraktionen fik farven ny og betydningsbærende betydning. I de sidste 3 år før sin død arbejdede han sygdomssvækket og under tydelig inspiration fra Matisse med collagen, hvor han ved udskæring af gouachemalet papir skabte en række betydelige værker, der næsten symbiotisk samler erfaringerne fra både 1930rnes eksperimenter og det konkrete maleri.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.