Naja Salto

Occupations

Eget værksted fra 1966. Medl. af censurkom. ved KE 1967-70; ved Charl. Forår 1978- 79, 1982-83; af Charl.borg best. 1982-83; af best. for Stat. Kunstfond og fmd. for udv. for kunsthåndv. 1984-86; gæstelærer ved Canberra School of Art, Australien 1988.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.