Carl Schieltved

Weilbach information

Genealogy

Schieltved, Carl Oluf Angelo, 1829-1891, billedhugger. *5.6.1829 i Kbh., ?10.6.1891 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Forgylder Oluf Bernt S. og Angelica Amalia Maria Seerup. ~1 ca. 1855 med Caroline Birgitte Engel, *28.9.1829 i Kbh., ?27.2.1861 på Fr.berg, datter af klejnsmedem. Peter E. og Karen Marie Danielsen. ~2° 21.2.1863 i Roskilde med Rasmine Frederikke Mathea Cappel, *12.1.1837 smst., ?17.8.1910 på Fr.berg, datter af skrædderm. Hans Peter C. og Leopoldine Louise Scheit.

Biography

Carl Schieltved fulgte med F.V. Grøndahl, da denne 1852 forlod Den kongelige Porcelainsfabrik for sammen med brødrene Bing at grundlægge en ny porcelænsfabrik. På den nye fabrik blev S. en slags værkmester. Han ydede en stor indsats som keramiker og håndværker i fabrikkens første tid. Han beskæftigede sig særlig med formning og drejning og indlagde sig fortjeneste ved at forbedre biscuit- fabrikationen. S. skabte nogle små, traditionelt udførte buster, men var især lidt af en tusindkunstner, når der var tekniske problemer. Hans største evne var måske, at han kunne underordne sig kunstnernes ønsker og stille sin håndværksmæssige viden til deres disposition. Desuden arrangerede han fabrikkens udstillinger i udlandet.

Education

I forgylderlære; oplært som figurmager og formstøber på Den kgl. Porcelainsfabrik; Kunstakad. Kbh. (G.F. Hetsch) apr. 1845, dek.sk. marts 1847, til modelsk. marts 1849, lille sølvmed. 1849.

Travels

Flere studierejser til udlandet, bl.a. Paris 1867; arrangør af Bing & Grøndahls udst. i udlandet.

Occupations

Ansat hos Bing & Grøndahl 1853- 91.

Scholarships

Reiersens Fond.

Exhibitions

Charl. Forår 1847-48, 1850.

Artworks

Buste (udst. 1847); Buste (udst. 1848); Modelfigur (udst. 1850, lille sølvmed.); Urne med nedhængende kæder (biscuit, 1871); biscuitbuste af Aug. Bournonville, efter Th. Steins marmorbuste (tilskr., fremstillet 1879 af Bing & Grøndahl, Det kgl. Teaters Kunstsaml.); Holberg-figurer efter Marstrand (1882, senere moderniseret med overglasurfarver af Hans Tegner); støbning af figurerne på Eremitagens facade i forb. med Meldahls restaur. (1884-85); repr. i Bing & Grøndahls saml. med to grupper figurer af S. og V. Erdmann efter Marstrand og Lahde, forestillende holbergske og heibergske komediefigurer samt københavnske typer fra forrige århundrede.

Literature

Harald Bing: Bing & Grøndahl 1853-1903, 1903, 33, 36- 38, 66, 84f; Johs. Andersen og Viggo Sten Møller (red.): Keramik, 1946; Jacob Bing: Bing & Grøndahl's Mus., 1955; Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., VI, 1959-60, 426; Erik Lassen: En kbh.sk porcelænsfabr. hist., 1978.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.