Carl Schieltved

Artworks

Buste (udst. 1847); Buste (udst. 1848); Modelfigur (udst. 1850, lille sølvmed.); Urne med nedhængende kæder (biscuit, 1871); biscuitbuste af Aug. Bournonville, efter Th. Steins marmorbuste (tilskr., fremstillet 1879 af Bing & Grøndahl, Det kgl. Teaters Kunstsaml.); Holberg-figurer efter Marstrand (1882, senere moderniseret med overglasurfarver af Hans Tegner); støbning af figurerne på Eremitagens facade i forb. med Meldahls restaur. (1884-85); repr. i Bing & Grøndahls saml. med to grupper figurer af S. og V. Erdmann efter Marstrand og Lahde, forestillende holbergske og heibergske komediefigurer samt københavnske typer fra forrige århundrede.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.