O.D. Ottesen

Weilbach information

Genealogy

Ottesen, Otto Diderich, 1816-1892, maler. *3.4.1816 i Broager, ?2.10.1892 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Kådner (husmand) i Broager, senere parcellist på gården Rostorn Otto Diderich O. og Bothilla Jessen. ~1° 8.11.1843 i Kbh. med Louise Vilhlemine Børresen, *27.3.1816 smst., ?24.7.1853 smst., datter af skibstømrer Hans Michael B. og Louise Elisine Brandt. ~2° 15.12.1857 i Kbh. med Johanne Sophie Henriette Møller, *1.8.1805 smst., ?6.6.1864 smst., datter af bogholder på Sukkerhuset Niels M. og Christine Kragh. ~3° 2.5.1867 i Kbh. med Wilhelmine Amalia Bützow, *8.3.1828 smst., ?26.1.1903 på Fr.berg, datter af vekselmægler Thiis Christoffer B. og Christiane Elisabeth Schøne.

Biography

O.D. Ottesen var en af de mest kendte og fremtrædende blomstermalere, der var virksomme omkring midten af 1800-tallet. Udgået fra bondestanden kom han som ung til København, hvor han blev udlært som malersvend, samtidig med at han besøgte Kunstakademiet. Han uddannede sig selv til blomstermaler, og fra 1842 begyndte han at udstille på Charlottenborg, hvor hans malerier straks vakte interesse og blev erhvervet både af offentlige samlinger og af private købere. O. kopierede blomstermalerier af de ældre hollandske malere fra 1600-tallet, som kunne ses i Den kgl. malerisamling på Christiansborg. Størst var hans beundring for Jan van Huysum (1682-1749), hvis omhyggelige og præcise skildring af blomster, krybdyr og insekter til stadighed inspirerede O. Dette ses i det markante Blomster i en vase fra 1869, der er en spejlvendt fortolkning af et af van Huysums malerier, erhvervet til Den kgl. malerisamling i 1843. O.s blomster er dog 1800-tallets og med tidens typiske farvesammenstilling. O. havde gennem hele sit liv stor interesse for blomster og planter. Han var en ivrig havedyrker, hvor roser hørte til de foretrukne blomster. I sine malerier gengav han planter, dyrkede så vel som vilde med en glød og intensitet og med sans for hver enkelt plantes egenart. O. kopierede ikke kun de ældre blomstermalerier med deres symbolsk ladede opstillinger i lys og skygge, han fornyede genren ved at sprænge vindueskarmens rammer og gå ud i det fri for at møde de groende planter, ligesom man i hans oeuvre kan følge en gradvis forskydning fra de dyrkede blomster til skovblomster og selve skovbunden om foråret. I sin samtid var O. en kendt og respekteret maler, som fik stor betydning for flere generationer af blomstermalere, der overvejende var kvindelige. Senere blev han noget glemt, men i de seneste årtier er interessen for ham imidlertid vakt til live igen, og en række af hans arbejder er i dag solgt i udlandet. Utrykte kilder: Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Education

I malerlære i Kbh., svend 1839; Kunstakad. Kbh. 1834, i gipskl. 1843; udd. derefter sig selv til blomstermaler. Rejser og udlandsophold: Holland, Frankrig og Tyskland 1855-56; Schweiz og Italien 1874.

Travels

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1887.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1845, 1847, 1849; Akad. 1855-56; Sødrings Legat 1863; Ancker 1874; titulær prof. 1874.

Exhibitions

Charl. Forår 1842-93; Kbh. Univ. 1843; Kunstakad., Sth. 1856, 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst., Paris 1878; Erste Internat. Kunstausst., Wien 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Sdr.jysk Udst., Charl.borg, 1937; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Das goldene Zeitalter der dänischen Malerei, Kunsthalle zu Kiel 1968; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982. Separatudstillinger: O.D.O. og andre blomstermalere på H.C. Andersens tid, Mus. på Sønderborg Slot, 1986.

Artworks

Malerier: Nature morte med frugter (1842, Thorvaldsens Mus.); Nature morte med østers og frugter, et frokostbord (1844, smst.); Blomsterstykke med roser og jordbær (1843, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt fra Enighedsværn mod Frue K. og Petri K. (ca. 1850, Kbh. Bymus.); Udsigt over Peblingesøen set fra nuværende Korsgade mod Østerbrogade (1852, smst.); Et frugt- og blomsterstykke (1852, Stat. Mus. for Kunst, dep. Mus. på Sønderborg Slot); Forår i Charlottenlund Skov (1862, smst.); Haven ved kunstnerens bolig med selvportræt (ca. 1860-70); Et mosrosetræ omgivet af sommerblomster (1864, Stat. Mus. for Kunst, dep. på Mus. Sønderborg Slot); Blomster i en vase (1869, Stat. Mus. for Kunst); Roser og jordbær i en kurv (1869, Hirschsprung); Fuglerede ved en stendige, omgivet af markblomster (1871, smst.); Frugter og planter (1872, smst.); Roser og myrter (1876, Stat. Mus. for Kunst); kopi efter J.van Huysums blomsterbillede i Dresden (1885, Ribe Kunstmus.); Gammel kone sætter blomster i vase (1888, Fyns Kunstmus.); repr. Kobberstiksaml.; Nordjyll. Kunstmus.; Storstrøms Kunstmus.; Teatermus.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; samme i: Ill. Tid., 1885-86, 325f; Berl.Tid. 3.10.1892 (nekr., E. Hannover); Hanne Westergaard: H.C. Andersens Blomster, 1979, 33-44; samme: Blomstermaleren O.D.O., Arb.bog og Optegn., 1979; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; O.D.O. og andre da. blomstermalere på H.C. Andersens tid, Mus. på Sønderborg Slot, 1986; Jørgen Slettebo: O.D.Ottesen - selvportrætter, i: Nordslesvigske Museer. Årbog for nmuseerne i Sønderjyllands Amt 16, 1989, Tønder 1989, s.75-83; Hanne Westergaard i: Blomster fra sans og saml., Kunstindustrimus., 1990, 30f. Auktionskataloger: 6.2.1893 (dødsbo); 9.3.1903 (dødsbo).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.