O.D. Ottesen

Biography

O.D. Ottesen var en af de mest kendte og fremtrædende blomstermalere, der var virksomme omkring midten af 1800-tallet. Udgået fra bondestanden kom han som ung til København, hvor han blev udlært som malersvend, samtidig med at han besøgte Kunstakademiet. Han uddannede sig selv til blomstermaler, og fra 1842 begyndte han at udstille på Charlottenborg, hvor hans malerier straks vakte interesse og blev erhvervet både af offentlige samlinger og af private købere. O. kopierede blomstermalerier af de ældre hollandske malere fra 1600-tallet, som kunne ses i Den kgl. malerisamling på Christiansborg. Størst var hans beundring for Jan van Huysum (1682-1749), hvis omhyggelige og præcise skildring af blomster, krybdyr og insekter til stadighed inspirerede O. Dette ses i det markante Blomster i en vase fra 1869, der er en spejlvendt fortolkning af et af van Huysums malerier, erhvervet til Den kgl. malerisamling i 1843. O.s blomster er dog 1800-tallets og med tidens typiske farvesammenstilling. O. havde gennem hele sit liv stor interesse for blomster og planter. Han var en ivrig havedyrker, hvor roser hørte til de foretrukne blomster. I sine malerier gengav han planter, dyrkede så vel som vilde med en glød og intensitet og med sans for hver enkelt plantes egenart. O. kopierede ikke kun de ældre blomstermalerier med deres symbolsk ladede opstillinger i lys og skygge, han fornyede genren ved at sprænge vindueskarmens rammer og gå ud i det fri for at møde de groende planter, ligesom man i hans oeuvre kan følge en gradvis forskydning fra de dyrkede blomster til skovblomster og selve skovbunden om foråret. I sin samtid var O. en kendt og respekteret maler, som fik stor betydning for flere generationer af blomstermalere, der overvejende var kvindelige. Senere blev han noget glemt, men i de seneste årtier er interessen for ham imidlertid vakt til live igen, og en række af hans arbejder er i dag solgt i udlandet. Utrykte kilder: Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.