O.D. Ottesen

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; samme i: Ill. Tid., 1885-86, 325f; Berl.Tid. 3.10.1892 (nekr., E. Hannover); Hanne Westergaard: H.C. Andersens Blomster, 1979, 33-44; samme: Blomstermaleren O.D.O., Arb.bog og Optegn., 1979; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; O.D.O. og andre da. blomstermalere på H.C. Andersens tid, Mus. på Sønderborg Slot, 1986; Jørgen Slettebo: O.D.Ottesen - selvportrætter, i: Nordslesvigske Museer. Årbog for nmuseerne i Sønderjyllands Amt 16, 1989, Tønder 1989, s.75-83; Hanne Westergaard i: Blomster fra sans og saml., Kunstindustrimus., 1990, 30f. Auktionskataloger: 6.2.1893 (dødsbo); 9.3.1903 (dødsbo).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.