Erik Schiødte

Weilbach information

Genealogy

Schiødte, Erik, 1849-1909, arkitekt og forfatter. *26.8.1849 i Kbh., ?6.12.1909 smst., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Museumsinsp., senere prof. Jørgen Matthias Christian S. og Fylla (Maria) Hellmann. ~15.11.1906 i Kbh. med Kaja Antoinette Schmidt, *1.2.1878 smst., datter af gross. Vilhelm Ludvig S. og Henriette Cathrine Guldstad.

Biography

Erik Schiødte virkede som arkitekt, forfatter, kritiker og kunstanmelder. Han arbejdede, som sine samtidige, med flere historiske stilarter, og hans sans herfor var præget af historiske undersøgelser og opmålinger for Nationalmuseet. Et tidligt arbejde er cirkusdirektør Hinnés Ridehus på Østerbro. Ved århundredskiftet udførte S. prestigefyldte opgaver i Københavns centrum, da Kr. Bernikowsgade udvidedes til trafikåre, og han tegnede det barokinspirerede Cityhus med hjørnetårn og rundbuevinduer og det næsten klassiske nabohus, Barnekowhus, med konsolbåren karnap og afskåret hjørne. Aladdin, tidens største boligkompleks, fik pudset facade i palæstil og middelaldermotiver i blankmur på langsiderne. Journalisternes Hus var barokinspireret, og middelalderlig borgstil i røde mursten med facademønster anvendtes til villaen på Filippavej, til Sundøre med tårne og tinder og kontorbygningen i den nyåbnede Frihavn, hvor S. også tegnede de gotiske skibsproviantboder og toldkammeret med tårne og rundbuevinduer i italiensk stil.

Education

Student 1867; cand.phil. 1868; C.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. (Hans J. Holm) 1869-75. Ansættelser: Kond. hos H.S. Sibbern 1875- 77.

Travels

Tyskland, Italien, Frankrig 1882-89; Færøerne 1889; Tyskland, Italien 1904.

Occupations

Medl. af best. for Kbh. frivillige Redn.korps 1884; medarb. ved Nat.mus., Kbh., fra 1876; medstifter af Akad. Ark.foren. 1879; medl. af censurkom. ved Charl.borg 1896.

Scholarships

Titulær prof., Kunstakad. Kbh. 1902; Akad. 1904.

Exhibitions

Charl. Forår 1883-94; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904.

Artworks

København, hvor intet andet nævnes: Villaer, Strandv. 251, Charll. (1882); Strandv. 253, smst. (1883); Charles Hinnés Ridehus, Rosenvængets Hovedv. 37 (1883, ombyg. til Finsensinst. lyssal 1899, nedr.); dansepav., Tivoli (1883, nedr.); Tårnpav., nu Påfuglen, Tivoli (1884, sen. udv.); Linnésg. 22 (1885); C. Lichts villa, Filippav. 5, Fr.berg (1885); fiskeribygn., Nord. Kunst- og Industriudst. (1888, nedr.); toldkammer, adm.bygn., funktionærbolig, proviantboder, politivagt, Kbh. Frihavn (1893-94, sen. udv.); café Atlanten, smst. (1898-99, nedr.); ejd., Ny Toldbodg. 57-61 (1898); karré, Aladdin, Brobergsg., Andreas Bjørnsg., Bodenhoffs Pl., Burmeisterg. (1900-01, s.m. Rogert Møller); Cityhus, Kr. Bernikowsg. 2-4, Østerg. 26 (1900, s.m. Chr.A. Arntzen); Barnekowhus, smst. 6 (1901); Sundøre, Rungsted Strandv. 145, Rungsted (1901); stiftelsen Journalisternes Hus, Dronn. Olgasv. 57, Fr.berg (1902, s.m. C. Ditlefsen); lagerbygn., Kbh. Frihavn (1912); maleren Vilh. Groths sommerhus, matr. 81, Hellebæk. Projekter: Chr.borg Slot (1887-88, s.m. Chr. Jensen); hovedindgang og facadebygn., Tivoli (1888, konk., s.m. Henry Wenck). Dekorative arbejder: Interiør, Café Schucani & à Porta, Købmagerg. 18 (1898, nedl.); Winkel & Magnussens Kunsthdl., Højbro Pl. 7 (1899, nedl.); Cappelenske gravminde, Ass. Kgrd. (1895, s.m. Chr. Jensen); sokkel til P.S. Krøyers buste af Sophus Schandorph, Østre Anlæg (1904); keramik for G. Eifrig, Kbh. Lervarefabrik, Valby; kakkelovne, pianoer, kunstindustri, møbler bl.a. til Kunstindustrimus. Skriftlige arbejder: Medarb. ved H.B. Storck: Tegn. af ældre nord. Arch., 1887-93; s.m. Alfr. Larsen: Gamle kbh.ske Huse og Gaarde 1894-95; Danm. Kultur ved Aar 1900, 1900- 01; artikler til leksika og tidsskr.

Literature

Ill. Tid. 1894-95, 138 (told); 1899-00, 182 (Højbro Pl.); 1900- 01, 630 (Filippav.); 1901-02, 422 (Journalist. hus); 1904-05, 55 (møbler), 503; 1909-10, 164 (nekr.); Tidsskr. for Kunstind. 1895, 28, 71, 83; 1896, 22-24, 31, 176 (møbler); 1897, 91-96; Ark. 1898-99, 56-58 (café); 1900-01, 40-44 (Aladdin); 1902-03, 21-24, 27 (Kirkebø); 1905-06, 426f (samme); 1912-13, 351 (Nord. udst.); V. Koch i: Kunst, 1, 1899, 96, 100 (møbler); Eugen Jørgensen i: Samme, 2, 1900, 88, 90; Tidsskr. for Industri, 1904, 222f (møbler); Arch. 1909-10, 118, 121-23, 125; Berl.Tid. 7.12.1909 (nekr.); Nat.Tid., 7.12.1909 (nekr.); Pol. 8.12.1909 (nekr.); F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1910, 186, 249; Herman Trier i: Hist. Medd. om Kbh., 2.rk., II, 1925-26, 427f; Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømn., 1951; Kristian Hvidt m.fl. (red.): Chr.borg Slot, 2, 1975; Sys Hartmann i: Byens huse, byens plan (Danm. Ark.) 1979; J. Sestoft i: Ark.tur 1979, 266; Ass. Kgrd., bev.værdige monum., 1987, 24; Paul Tuxen i: Bygn. og anlæg i Kbh. havn, 1988, 35f, 150f; Dorothea Zanker von Meyer: Die Bauten von J.C. und Carl Jacobsen, München 1988; Mirjam Gelfer-Jørgensen (red.): Herculanum paa Sjæll., 1988; Hans Helge Madsen: Østerbro, 1993, 112f; Ida Haugsted: Tryllehaven Tivoli, 1993, 197; Vald. Dan-Jensen: I den hvide etatsråds fodspor, 1995, 12f; Ida Haugsted i: Achitectura, 18, 1996, 44, 60. Tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.; Antik.-top. Arkiv, Nat.mus., Kbh.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.