Henning Schiøler

Artworks

Webers værft i Svendborg (udst. 1926); Den blinde harmonikaspiller, Paris (1927); Gammelt skibsbyggeri, Thurø (udst. 1929); Slotsmolen ved Valdemar Slot, Troense (udst. 1929); Høstakkene (udst. 1931); Den oversvømmede mark (udst. 1932); Galease for indgående, Svendborgsund (udst. 1932); Snevejr, Fælledparken (udst. 1934); Tidligt forår, Tåsinge (udst. 1937); Forårsmorgen på Orlogsværftet (udst. 1941); Egebjergvejen syd for Nykøbing Sjælland (udst. 1945); Grønnehavestræde, Nykøbing Sjælland (udst. 1951); Havnebillede, Nykøbing Sjælland (1955); Farum sø ved Fiskebæk (udst. 1958); Fra Dyreborg ved Fåborg (udst. 1963); Ebbeløkke bakker (udst. 1966). Portrætter: Forfatteren Harald Herdal (udst. 1931); Komponisten Walther Schrøder (udst. 1931); Direktør N.C. Poulsen (1951); endv. kridttegn. af da. orlogsskibe (1917-18, Handels- og Søfartsmus. på Kronborg); arbejder i forh. Joh. Hansens akvarelsaml.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.