Edvard Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Edvard Frederik, 1841-1911, maler. *4.2.1841 i Kbh., ?5.12.1911 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Skibsbygm. ved Holmen, lærer ved Kunstakad. Zacharias P. og Emilie Sophie Thortsen. Ugift.

Biography

Edvard Petersen viste i sine tidlige landskaber en påvirkning fra Vilhelm Kyhn. Venskabet med Th. Philipsen, som han var sammen med både i Frankrig og under de 2 ophold i Italien, synes ikke at have sat sig synlige spor i P.s værker. Det konservative præg hos P. kan sammenlignes med Axel Helsted, som han stod nær, samt bl.a. Carl Thomsen og August Jerndorff. Dette gælder især figurbillederne fra Italien. Den mest interessante del af P.s produktion udgør de københavnske motiver. Dels spores her en påvirkning fra fransk kunst, dels placerer motivkredsen ham blandt de naturalistiske gadelivsskildrere som brødrene Paul og Erik Henningsen, Paul Fischer og Peter Tom-Petersen. Billederne fra Højbro Plads og Grønttorvet, gerne i regn og slud, inspirerede Paul Fischer, mens det omvendt er brødrene Henningsens figur- og miljøskildringer, der påvirkede P. i hans 2 kendteste malerier, Udvandrere på Larsens Plads, og skildringen af dem, der vendte tilbage, Amerikadamperen ved Larsens Plads. Udvandrerbilledet er præget af et stort antal detaljer, der understreger den nærmest journalistiske tilgang til motivet, der er så karakteristisk for gadelivsmalerne. Pittoreske småscener f.eks. af en frugtsælger blandes virkningsfuldt med alvoren i hovedgruppen, en familie omfattende alle generationer, der tydeligvis har ofret alt på rejsen.

Education

Kunstakad. Kbh., okt. 1851, til gipskl. jan. 1858, modelsk. okt. 1860, lille sølvmed. 1862, st. sølvmed. 1866; desuden privatelev hos P.C. Skovgaard og Vilhelm Kyhn; Kunstnernes Modelsk. 1882.

Travels

Over Holland og Belgien til Paris i beg. af 1875 (sommeren i Normandiet s.m. Th. Philipsen); over Schweiz til Italien nov. 1875, Frascati og Palestrina forår 1876, sommer 1878 Anticoli (s.m. Axel Helsted), oph. til 1880, igen 1884-85.

Occupations

Medl. af Kunstakad. Plenarforsaml. 1891; af Akad.rådet 1892; af Censurkom. 1893; titulær prof. Kunstakad. Kbh. 1894; medl. af Udst.kom. 1896- 99.

Scholarships

Akad. 1866-67, 1875-77; Neuhausens Pr. 1867, 1873; Sødrings Pr. 1868, 1870; Ancker 1883; Aarsmed. 1 1890, 2 (Eckersberg Med.) 1891.

Exhibitions

Charl. Forår 1859-75, 1877-91, 1893-1912; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Glaspalast, München 1909; Foren. for nat. Kunst 1926, 1960; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Foren. for nat. Kunst 1916, 1956.

Artworks

Fra Enghavevej (1860, Københavns Bymus.); Landskab fra Fanø (1867, Aarhus Kunstmus.); Hollandsk landskab, en pige vasker ved en kanal (1876, Stat. Mus. for Kunst); Vaskeplads ved Ancoli (1878, Hirschsprung); Torvescene fra Højbro Plads (1883, Københavns Bymus.); Søndag eftermiddag på Fælleden (1887); Aften, en bonde på vej hjem fra marken (1888, Stat. Mus. for Kunst); Udvandrere på Larsens Plads (1890, smst.); En hjemkomst, Amerikadamperen ved Larsens Plads (1894, Aarhus Kunstmus.); Blomstrende syrener (1904, Storstrøms Kunstmus.); Ved Capuccinerklostret i Rom (1911, Stat. Mus. for Kunst); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Dekorativ kunst: Storkespringvandet på Amagertorv, Kbh. (indv. 1894, storkene modelleret af Vilhelm Bissen efter P.s tegn.).

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Ill. Tid. 1898-99, 297-300 (Ph. Weilbach); 1911-12, 139; Pol. 7.12.1911 (Nic. Lützhøft); Da. Kunst, nr. 8, 1916 (G. Bauditz); nr. 97, 1957 (Ove Haase); nr. 110, 1977, 36f (samme); F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, ny udg. 1932; O.C. Nielsen: Storkespringvandet paa Amager Torv, 1935, 9, 16; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; København før og nu, II, 1949, 119; III, 1947, 197; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 220f, 250; Peter Michael Hornung og Kasper Monrad: Dengang i 80-erne, 1983, 45; Helge Carlsen og Erik Mortensen: Billedmageren Paul Fischer, 1991, 106f; Peter Michael Hornung: Realismen (Ny da. kunsthist., IV), 1993. Auktionskataloger: Dødsbo: 4.11.1912; 17.11.1913. Breve (Hirschsprung, Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.