Edvard Petersen

Biography

Edvard Petersen viste i sine tidlige landskaber en påvirkning fra Vilhelm Kyhn. Venskabet med Th. Philipsen, som han var sammen med både i Frankrig og under de 2 ophold i Italien, synes ikke at have sat sig synlige spor i P.s værker. Det konservative præg hos P. kan sammenlignes med Axel Helsted, som han stod nær, samt bl.a. Carl Thomsen og August Jerndorff. Dette gælder især figurbillederne fra Italien. Den mest interessante del af P.s produktion udgør de københavnske motiver. Dels spores her en påvirkning fra fransk kunst, dels placerer motivkredsen ham blandt de naturalistiske gadelivsskildrere som brødrene Paul og Erik Henningsen, Paul Fischer og Peter Tom-Petersen. Billederne fra Højbro Plads og Grønttorvet, gerne i regn og slud, inspirerede Paul Fischer, mens det omvendt er brødrene Henningsens figur- og miljøskildringer, der påvirkede P. i hans 2 kendteste malerier, Udvandrere på Larsens Plads, og skildringen af dem, der vendte tilbage, Amerikadamperen ved Larsens Plads. Udvandrerbilledet er præget af et stort antal detaljer, der understreger den nærmest journalistiske tilgang til motivet, der er så karakteristisk for gadelivsmalerne. Pittoreske småscener f.eks. af en frugtsælger blandes virkningsfuldt med alvoren i hovedgruppen, en familie omfattende alle generationer, der tydeligvis har ofret alt på rejsen.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.