Edvard Petersen

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Ill. Tid. 1898-99, 297-300 (Ph. Weilbach); 1911-12, 139; Pol. 7.12.1911 (Nic. Lützhøft); Da. Kunst, nr. 8, 1916 (G. Bauditz); nr. 97, 1957 (Ove Haase); nr. 110, 1977, 36f (samme); F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, ny udg. 1932; O.C. Nielsen: Storkespringvandet paa Amager Torv, 1935, 9, 16; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; København før og nu, II, 1949, 119; III, 1947, 197; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 220f, 250; Peter Michael Hornung og Kasper Monrad: Dengang i 80-erne, 1983, 45; Helge Carlsen og Erik Mortensen: Billedmageren Paul Fischer, 1991, 106f; Peter Michael Hornung: Realismen (Ny da. kunsthist., IV), 1993. Auktionskataloger: Dødsbo: 4.11.1912; 17.11.1913. Breve (Hirschsprung, Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.