Edvard Petersen

Artworks

Fra Enghavevej (1860, Københavns Bymus.); Landskab fra Fanø (1867, Aarhus Kunstmus.); Hollandsk landskab, en pige vasker ved en kanal (1876, Stat. Mus. for Kunst); Vaskeplads ved Ancoli (1878, Hirschsprung); Torvescene fra Højbro Plads (1883, Københavns Bymus.); Søndag eftermiddag på Fælleden (1887); Aften, en bonde på vej hjem fra marken (1888, Stat. Mus. for Kunst); Udvandrere på Larsens Plads (1890, smst.); En hjemkomst, Amerikadamperen ved Larsens Plads (1894, Aarhus Kunstmus.); Blomstrende syrener (1904, Storstrøms Kunstmus.); Ved Capuccinerklostret i Rom (1911, Stat. Mus. for Kunst); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Dekorativ kunst: Storkespringvandet på Amagertorv, Kbh. (indv. 1894, storkene modelleret af Vilhelm Bissen efter P.s tegn.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.