Carl Schlichting-Carlsen

Weilbach information

Genealogy

Schlichting-Carlsen, Carl Peter August, 1852-1903, maler. *16.10.1852 i Flensborg, ?27.7.1903 i Hellebæk, begr. i Hornbæk. Døbt Carlsen. Forældre: Handelsmand Lorentz Christian C. og Ida Cathrine Schlichting. Ugift.

Biography

Carl Schlichting-Carlsen var i årene op mod århundredskiftet en af periodens mest produktive landskabsmalere. Han mødte anerkendelse og sympati fra såvel det etablerede kunstliv som det brede publikum. Efter i de tidlige år fortrinsvis at have beskæftiget sig med blomster- og stillebenmaleri koncentrerede han sig fra 1870ernes slutning om landskabsmaleriet. Som vennen, den på flere måder beslægtede P. Mønsted, udviklede S.-C. en sikker evne for den velfungerende, til tider rutineprægede landskabskomposition, der med sit præg af international akademisk naturalisme hurtigt blev sat i skyggen af eftertidens præference for naturalistiske studier og impressionistiske øjebliksbilleder. Motiverne fandt han hovedsagelig i og omkring Dyrehaven, i Nordsjælland samt på sine mange rejser til Alperne og Italien, i 1884 sammen med Mønsted.

Education

I lære som porcelænsmaler 1866; Tekn. Sk.; dimitt. af Hansen; Kunstakad. Kbh. okt. 1874-forår 1878; senere et par vintre på Kunstnernes Studiesk.

Travels

Paris, Schweiz, Syditalien 1884; Schweiz 1886; Genève, Rivieraen, Algeriet 1887; Italien 1902.

Occupations

Scholarships

Akad. 1883, 1887-88; Sødrings Pr. 1883; Hielmstierne- Rosencrone 1890; Mention honorable, Paris 1900; Ancker 1902.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1873, 1882-83, 1886; Charl. Forår 1875- 77, 1880-85, 1887-1904; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; verdensudst. Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Sønderjysk Udst., Charl.borg 1937. Auktioner: Charl.borg 25.1.1886; Bredg. 28, Kbh. 19.2.1890; Den frie Udst. bygn. 27.11.1893; Charl.borg 13.2.1899; smst. 10.10.1904 (dødsbo); Studenterforen., Kbh. 25.11.1926 (dødsbo).

Artworks

En voksende Helleborus (udst. 1875); En sommerdag i Ordrup Krat (udst. 1880); I udkanten af Lille Dyrehave ved Fr.borg (udst. 1882); Funkemor, Det største bøgetræ i Funkevang ved Fr.borg (1883, Sødrings Pr., tidl. Johan Hansens Saml.); Selvportræt s.m. Peder Mønsted (smst.); Im schönen Berner Oberland (1886); En skovsø i Nordsjælland (1892, Nat.mus., Sth.); Sommeraften (Mention honorable, Paris 1900); Forårsdag i omegnen af Tunis (udst. 1903); Julemorgen på Monte Pincio i Rom (udst. 1903); Fiskerhuse på stranden (udst. 1904); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Karl Madsen i: Morgenbl. 12.12.1882; Pol. 29.12.1883 (samme); 24.1.1886 (samme); 16.2.1890; 10.2.1899; Berl. Aften 11.2.1899; 28.7.1903 (nekr.); 6.10.1904; Emil Hannover: Erindringer, 1966; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Breve (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.