Carl Schlichting-Carlsen

Biography

Carl Schlichting-Carlsen var i årene op mod århundredskiftet en af periodens mest produktive landskabsmalere. Han mødte anerkendelse og sympati fra såvel det etablerede kunstliv som det brede publikum. Efter i de tidlige år fortrinsvis at have beskæftiget sig med blomster- og stillebenmaleri koncentrerede han sig fra 1870ernes slutning om landskabsmaleriet. Som vennen, den på flere måder beslægtede P. Mønsted, udviklede S.-C. en sikker evne for den velfungerende, til tider rutineprægede landskabskomposition, der med sit præg af international akademisk naturalisme hurtigt blev sat i skyggen af eftertidens præference for naturalistiske studier og impressionistiske øjebliksbilleder. Motiverne fandt han hovedsagelig i og omkring Dyrehaven, i Nordsjælland samt på sine mange rejser til Alperne og Italien, i 1884 sammen med Mønsted.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.