Carl Schmidt

Biography

Carl Schmidt fik en professionel kunstneruddannelse og blandt sine samtidige studiekammerater regnedes han for en dygtig tegner med gode anlæg for komposition. Han havde historiske interesser, og dette afspejlede sig også i hans valg af motiver. I 1888 deltog han i konkurrencen om fortsættelsen af udsmykningen i festsalen i Københavns Universitets hovedbygning, der var påbegyndt af W. Marstrand og Carl Bloch. S. fortsatte imidlertid ikke sin karriere som maler, men ernærede sig som lærer i tegning ved skoler. Igennem dette arbejde fik han bestilling på at udføre anskuelsesbilleder til undervisning i historie, ligesom han også leverede illustrationer til Børnenes Bogsamling, udgivet af skolemanden og børnebogsforlæggeren Chr. Erichsen.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.