Johan Bernhardt Schottmann

Biography

Johan Bernhardt Schottmann havde som bygmester ofte bundne opgaver, men i de tilfælde hvor han arbejdede på egen hånd, fremtræder han som en tidlig og fin klassicist, der især i Strandgade 10 udviser påvirkning af N. Jardins enkle facadearkitektur. Søkvæsthusets sidefløj og Asiatisk Kompagnis pakhus er eksempler på hans evne til at afpasse sin arkitektoniske udtryksform til eksisterende, ældre bygninger.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.