Fritz Schrøder

Education

Premierløjtnant ved artilleriet i 1913, kaptajn og chef for Middelgrunden 1926, batterichef i Holbæk 1937; som kunstner autodidakt.

Author: Jette Lokvig (J.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.