Kay Schrøder

Biography

Kay Schrøders karriere forløb næsten udelukkende inden for Københavns bygningsvæsen, og hvervet som bygningsinspektør røgtede han med fin menneskelighed og venlig autoritet. Hans private virksomhed er derfor begrænset, og det kendteste arbejde er den hvide, diskret gotiserende Nivå Kirke. Villaerne og landbrugsbygningerne præges af hans solide baggrund som elev af G. Tvede, A. Rosen og Hans J. Holm, hvor de praktiske hensyn forenes med et stilfærdigt ydre.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.